Välkommen!

 

 

Det är 20 år sedan bebyggelsen i Visby innerstad inventerades och mycket har hänt sedan dess. Nu har inventeringen uppdaterats i de delar som avser puts och takplåt. Förhoppningen är att det framöver ska finnas möjlighet att uppdatera fler delar som kan komplettera den befintliga inventeringen.

De gjorda inventeringarna:

Populärnamn