Alla uppgifter om Ankaret 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Ankaret 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Ankaret 
 Populärnamn  Rådman Linnés hus (under 1800-talet) 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:44, ingick i tomt 213, del av 218. 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Specksrum 4 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och Servicekontoret (fastighetskontoret), 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Skola 
 Murar / Staket  KC-putsad, gråmålad mur längs gatan mot öster (mot Ankaret 1). Muren är ca 1,8 m hög och har svarta smidesgrindar. Muren har lätt tuktade kalkstenar i skift och är ca 1,2 m hög mot den högre marknivån mot Ankaret 1 (mot öster). 
 Gårdsbeläggning  Grus, asfalt 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848: nr 13035, 16596; 1858: nr 22552. Tomt 1:44 1848-90: nr 22552. 
 ATA   
 Övriga källor  Personal på Musikskolan. 
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989. 
 Bildarkiv  Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989; NM 1968-69, GFA; GFA 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GFA 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-08-30 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Förråd 1883
2  Lektionssal 1900
3  Skola, Musikskola, Lektionssal 1958

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Niclas B˙rgeson /TOMT 213     
  1697    Jacob Rasmusons änka /TOMT 218     
  1760    Johan Olde 1760-talet /TOMT 1:44  Visitör   
    1803  Catharina Sophia Gedda, Oldes änka  Johan Oldes avlidna änka   
1803    1833  Cajsa Sophia Ventelin  Jungfru (systerdottern)   
1833    1844  Anna Helena Söderberg, bagareJ.N. Timgren     
1844    1857  J.N. Nilsson  Kopparslagare   
1857      J.A. Linné  Landsfiskal   
  1875    J.A. Linnés sterbhus     
1882    1885  Jacob Jakobsson, Väskinde  Lantbrukare, Klintegårda Väskinde   
1885    1924  P. Ekedahl  Rättare   
1924    1928  Petter Lorens August Ekedahl m. barnen Hilda Maria o Augusta Vilhelmina  Jordägare   
1928    1929  Hilda Maria o Augusta Wilhelmina f. Ekedahl     
1929    1938  Hilda Maria o Einar Stenqvist, Statskartograf     
1938    1950  Hilda Maria Stenqvist     
1950      Visby Stad-Gotlands kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996