Alla uppgifter om Borgen 27

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 27 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:56. Borgen 12 (Borgen 27 bildad ur Borgen 12 år 1972) 
 Tomtnummer  27 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Södertorg 21, Adelsgatan 1A 
 Ägarens adress  Odd Magnusson, Själsö Brucebo Väskinde, 621 72 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus 
 Murar / Staket  Mot öster en inåtgående, ca 1,5-2,0 m hög grind av genombrutet smidesjärn. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten 
 Planteringar  På gården finns två runda rabatter uppbyggda av kalkstensflis, planterade med växter. Längs byggnad 2 och östra fasaden på byggnad 4 finns planterade buskar av tuja-typ. 
 Fasta anläggningar  En gatlykta på gården. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 47376. 
 ATA   
 Övriga källor  Muntliga uppgifter från fastighetsägaren. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-09-10 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Bostad 1770
2  Bostad, Garage 1800
3  Affär, Optiker, Kontor 1800
4  Trapphus, Bostad, Verkstad 1880

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Cort Helt     
    1743  Michael Hemph  smedålderman   
1743      Anna Catharina f. Helt  smedåldermansänka   
  1776    Hans Christoffer Hemph  Bryggarålderman   
    1803  Maria Hemph     
1803      Michael Johan Hemph  Bryggarålderman   
  1820    Michael Johan Hemphs änka  Bryggåldersmansänka   
  1830    E. L. Ficke  hökare/matvaruhandlare   
  1845    Engeström  handlare   
  1847    C. A. Wahlberg  handlare   
  1861    C. A. Wahlberg  handlare   
1892    1902  Gunnar Nilsson Gooes  handlare   
1902    1916  Otto Olofson  handlare   
1916    1919  Ivar Schyt  Direktör   
1919    1932  Visby Järn och Maskinaffär AB     
1932    1972  Göran och Hildur Söderström  Direktör   
1972    1991  Berndt Bohman     
1991      Odd Magnusson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996