Alla uppgifter om Borgen 28

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 28 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:56, 56 ½. Borgen 28 bildat ur Borgen 12 år 1972. 
 Tomtnummer  28 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 1B 
 Ägarens adress  Gunilla Segerlund, Irisdalsgatan 28, 621 42 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Stadsgård 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Gatsten 
 Planteringar  Runt gården vid det nybyggda huset finns en mängd prydnadsväxter av tuja-typ. Kalkstenslagd rabatt. 
 Fasta anläggningar  Kalkstensmur, vilken utgör blomrabatt, en halv meter hög. I denna står också en gatlykta. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 6443/87, Rapport över förundersökning 1987, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby Länsstyrelsens dnr 220-1646-1997, Förundersökning 1997. Osäkert om arbetet utförts 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:56 1848-90: nr 47376. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-09-03 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Matbutik 1750
2  Hotell 1987
3  Affär 1790
4  Förråd 1924

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Cort Helt     
    1743  Michael Hemph     
1743      Anna Catharina f. Helt     
  1776    Hans Christoffer Hemph     
    1803  Maria Hemph     
1803      Michael Johan Hemph     
  1820    Michael Johan Hemphs änka     
  1830    E. L. Ficke     
  1845    Engeström     
  1847    C. A. Wahlberg     
  1861    C. A. Wahlberg     
1892    1902  Gunnar Nilsson Gooes     
1902    1916  Otto Olofson     
1916    1919  Ivar Schyt     
1919    1932  Visby Järn och Maskinaffär AB     
1932    1972  Göran och Hildur Söderström     
1972    1983  Radioutställningen Sylve May AB     
1983    1984  Kenth Ahlgren och Airi Ahlgren     
1984    1994  Odd Magnusson  guldsmed   
1994      Gunilla Segerlund     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996