Alla uppgifter om Borgen 30

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 30 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:2, 3 (Borgen 15) och 1 (Borgen 14). Borgen 24. Bildad genom sammanslagning av Borgen 14 och Borgen 15. Borgen 30 bildad genom sammanslagning av tomterna 20 och 24 år 1975. 
 Tomtnummer  30 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Bredgatan 4 
 Ägarens adress  Fastighets AB Telaris, Box 1134, 131 Nacka 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Televerk 
 Murar / Staket  Mot norr finns en 1,5 m hög betongmur och mot Bredgatan en 2,5 m hög, plåtkrönt kalkstensmur med en hög, bred och svartmålad järngrind. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, kalkstensflis, gräsmatta 
 Planteringar  På den norra gården finns en liten upphöjd plantering med ett fullvuxet träd och blommor. På södra gårdens östra del finns kring gångväg och nedsänkt en gård med en mängd buskar samt en bred rabatt med rosor mot byggnad 1. 
 Fasta anläggningar  Vid norra gaveln av byggnad 1 har en liten elstation placerats. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-4735-1996, Slutredovisning över undersökning 1983, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, brunn, mur 1700-tal Gotländskt arkiv 1983 RAÄ dnr 421-3234-1997, Rapport över förundersökning 1997, Länsmuseets arkiv/ATA,. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf, Länsmuseets LARKavdelning 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:1 1848-90: nr 35662. Klinteroten II:2, II:3 1848-90: nr 30482. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-06-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor 1951
2  Telecentral 1951

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten II:2     
  1770    Petter Lund  svarvare   
    1813  Cath. Margaretha Lund  svarvareänka   
1813      Johan Wessman  pistolsmed   
      Klinteroten II:3     
  1764  1815  C. G. Klintberg  tunnbindare   
1815    1815  Jacob Reinicke  styrman   
1815    1816  Gabriel Tulmo Holmqvist  Bagare   
1816    1819  Jacob G. Klintberg  tunnbindare   
1819    1820  Carl A. Tollet  kapten   
1820      Christina Johanna Myrén     
      Klinteroten II:2, 3     
  1820    Helena Catharina Wessman  jungfru   
  1845    Johan Wessman  klensmed   
  1847    Änkan Wessman  smedsänka   
  1855    Carl Qviberg  snickare   
  1865    Carl Qviberg  snickare   
  1875    Pettersson  kapten   
  1885    Pettersson  kapten   
  1895    Johan Söderholm  skräddare   
      Klinteroten II:1     
    1776  Johan Johansson Reinicke  murmästare   
1776      Adam Kahl  handelsman   
    1797  Lars Lange  handelsbokhållare   
1797      Carl H. Lange  råd- och handelsman   
    1800  Anna Greta Lange  änka   
1800    1803  Georg M. Donner  handlare   
1803    1805  Johan E. Kahl  handlare   
1805      Georg M. Donner  handlare   
  1847    Handlare Kahls barn     
  1861    Bokhållare Kahls arvingar     
  1895    Wilhlmina Kahls sterbhus     
      För ägare före 1945 se Borgen 24 och 29.     
1972      Staten (Borgen 30)     
1945    1972  Kungliga telegrafverket (Borgen 24)     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996