Alla uppgifter om Borgen 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:10, 9 (se Borgen 4) 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Berggränd 8, 
 Ägarens adress  Per Agge Ahlin, Romagatan 3, 621 46 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Förråd 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Cementplattor, gräs 
 Planteringar  Mot mur i öster finns rabatter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 4335/83, Slutredovisning över antikvarisk kontroll 1983, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 2364/92, Rapport över antikvarisk kontroll 1983, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:9 1848-90: nr 25207. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-11-25 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Förråd 1983

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten II:10     
  1790    P. N. Sjöstrand  handlare   
  1800    Kålgård     
  1810    Kålgård     
  1820    Tomtmark     
  1830    J. E. Kahl  handlare   
  1847    Kahls barn     
  1861    Kahls Arvingar     
  1865    J. E. Kahl     
      Klinteroten II:9     
  1865    L. P. Pettersson     
  1875    L. P. Pettersson     
  1895    L. P. Petterssons sterbhus     
           
1974    1974  Inga Magnusson, Karin Kopf, Gunvor Rosengren, Sif Belfrage, Anna-Greta Hellgren och Gerd Wendt     
1974      Per Agge Ahlin  Affärsman   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996