Alla uppgifter om Borgen 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:51 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 13, Berggränd 12 
 Ägarens adress  Per Arenvi och Gerd Ekengren, Malvavägen 12, 621 98 Visby och Peter Arenvi, Törnerska hagen Västerhejde, 621 99 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus 
 Murar / Staket  Utefter Berggränd finns ett lågt plank av stående, omålade och tryckimpregnerade bräder. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt 
 Planteringar  Mot brandvägg i söder finns på gårdsplanen en spaljé med två rosenbuskar. 
 Fasta anläggningar  Sopstation på gårdsplanen (ej i bruk). Betongräcke som omger källarnedgången mot söder samt mot väster. Källarnedgången är en trappa vid den västra fasadens södra del av byggnad 1. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 56084. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-07-17 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Bostad 1966
2  Cykelförråd 1980
3  Garage 1966
4  Sopbod
5  Bod 1970

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1743    Magnus Törner     
    1768  Jöran Ström  konstapel   
1768    1768  Petter Söderstedt  skeppare   
1768  1785    Christina Söderstedt f. Suter  skeppareänka   
    1820  A. T. Törne r, Magnus Törner, Petter Adolf Hägg  skeppare/bokhållare/handlare   
1820      Georg Törner  skeppare   
  1820    Törners sterbhus     
  1830    Elias Klintberg  skeppare   
  1845    L. Swebilius  Bagare   
  1855    M.N. Siltberg  urmakare   
  1861    M. N. Siltberg  urmakare   
1883    1898  Anna Siltberg  änka   
1898    1907  Anna och Karl Liljeqvist     
1907    1933  Johan Olsson  nämndeman   
1933    1942  Emilie Johansson     
1942    1962  Ingegärd, Hilda, Bengt och Stina Olsson     
1962    1973  Karl Westdahl     
1973    1988  Per Olof Arenvi     
1988      Per-Olof Arenvi, Gerd Ekengren samt barnen Peter, Maria och Katarina     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996