Alla uppgifter om Ankaret 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Ankaret 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Ankaret 
 Populärnamn  Strand Hotell 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:37-41, Ankaret 2 och 3. Tomt 209-211, 213, 215, 234. 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 34, Rostockergränd 2, Rigagränd 1,3, Mellangatan 43 
 Ägarens adress  Magnus Wiman, Strandgatan 34, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Hotell 
 Murar / Staket  Mot Mellangatan-Rigagränd en putsad mur i 6 etage. Muren har kvastad puts, gjuten sockel och är avtäckt med tegel sluttande mot gatan. Vid uteplatsen ett svart smidesstaket samt ett spensligt dito med grind vid den lilla gården, i gjuten sockel med grindstolpar (gamla portfästet av järn kvar på väggen). Mot Ankaret 4 (i öster) en silikattegelmur med tegelavtäckning (sluttande åt samma håll). 
 Gårdsbeläggning  Kullersten, gatsten, gräs, kalkstensgång 
 Planteringar  Sydöstra gården har buskar och låga träd längs tomtgränsen. Den lilla gården vid gränden en rabatt med blommor i hörnan. 
 Fasta anläggningar  Muromgärdad, stensatt uteplats i vinkel mellan byggnad 2 och 3, lilla gården har en låg kallmur med trappsteg mellan två nivåer. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Ankaret 2, SBR nr 9, medeltida vattenbrunn, 1962, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 1315/93, Slutredovisning=rapport över antikvarisk kontroll och fotodokumentation 1983, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström Antikvarisk kontroll 1985, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/ Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck RAÄ dnr 6442/87 Rapport över förundersökning 1987, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby RAÄ dnr 6875/88, Rapport över undersökning 1988, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Ann-Marie Pettersson, oregistrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby Slutredovisning=rapport över förundersökning 1987-1988, Länsmuseets arkiv. ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 3678/89, Rigagränd, Rapport över undersökning 1989, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström även Rigagränd-Mellangatan-Travegränd, RAÄ dnr 421-1581-1995, Rapport över förundersökning 1995, UV-Visby rapport 1997:30, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby Länsstyrelsens dnr 220-3434-1999, Förundersökning 1999, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA Ankaret 2 1839: nr 8815, avsades 1846. Ankaret 3 1856: nr 19607, 1862: nr 28194. Ankaret 4 o 3 1853: nr 16631. Tomt 1:37 1848-90: nr 16184, tomt 1:38: nr 16184, tomt 1:39-41: nr 54202. 
 ATA   
 Övriga källor  Ägare Magnus Wiman; Ragu 
 Litteratur  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden 71, Visby 1988; Gotländsk ölbrygd: En minnesbok vid AB Visby Bryggeri 50 års jubileum 1960, Viby 1960. 
 Bildarkiv  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; En minnesbok vid AB Visby Bryggeri 50 års jubileum 1960, Visby 1960; NM 1968-69, GFA by. 2 o 3; GFA. 
 Dokumentationer  SBR nr 5, medeltida? stenhus, 1903, B; SBR nr 6-7 medeltida murverk, före 1935, B JF (Engeström 1988) Foto och skiss 1957, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Erik Nyhlén, SBR nr 8 fd tomt 3, medeltida murverk, 1955, B (Engeström 1988) SBR nr 10 fd tomt 3, medeltida? murverk, 1967, B (Engeström 1988) NM 1968-69, GFA by. 2 o 3; GFA fotodok 1976 RAÄ dnr 3678/89 Rapport över byggnadsdokumentation 1989, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-09-05 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Hotell, Bostad 1854
2  Hotell 1988
3  Hotell 1988
4  Transformatorstation 1995

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Lars Jöransson /TOMT 209     
    1760  Christian Paulson Wiberg  Tunnbindare   
1760    1775  Hans Lindman /TOMT 1:37     
1775      Nils Wedman (gårdsplats)     
  1796  1803  Bouppteckn. e. Hans Lindman hus o gård     
1803    1823  Christopher Linman  Tunnbindare   
1823    1850  Olof Fredric Fick, även 1:38 fr.1833. Ägde inre gränden före 1833.  Repslagare, fänrik   
1850    1852  Lars Olde. Se vidare 1:38, Olde.  Factor   
  1697    Morten Wijs /TOMT 210 södra, kålgård, östra 1:38     
  1697    Jacob Svart /TOMT 215 södra, kålgård, västra 1:38     
  1775  1791  Nils Ström /TOMT 1:38     
1791    1799  Lars Ström, inropad av Per Ek på auktion o överlåtet till LS.  Stämpelmästare   
1799      Catharina Bahr  Kämnärsänka   
    1804  Johan L. Bahr  Handelsman   
1804      Christina Hölsing f. Clavert  Skepparänka   
    1833  Johanna Clavert (arv e. C. Hölsing)  Jungfru   
1833    1841  Olof Fredric Fick , även 1:37 fr 1823  Repslagare, fänrik   
1841    1852  Lars Olde, även 1:37 fr. 1850  Handlare   
1852    1854  Lorentina Maria Blomgren     
1854    1905  Elisabeth Bergman  Pastorsänka   
1905    1906  C.A. Hägg  Handlare   
1906    1979  Visby Bryggeri AB. /1:38 1/2-41 blir en tomt     
1906    1911  AB A.C. Wedins Bryggeri. /Bitar av 1:37-38 ihopslagna till 1:37     
1911    1936  AB Visby Bryggerier     
1936    1979  Nya AB Visby Bryggerier     
1979      Magnus Wiman     
  1697    Jöns Baker /TOMT 211     
  1759    Jac. Gothberg /TOMT 1:39     
    1776  Helena Christina Bahrs sterbhus     
1776      Maria Hemph f. Benicke  Bryggareänka   
    1797  Michael J. Hemph. Uppgår 1801 troligen i 1:40-41  Bryggare   
  1697    Jacob Stridz /TOMT 215     
    1702  Jacob Vedman Nilsson, kålgård     
1702      Nils Wedman /TOMT 1:40  Kyrkoherde   
1785    1801  Fiskare Bernt Stengårds änka     
1801      Olof Kinmark, köper 1:41, vari 40 verkar ingå.     
  1697    Jacob Stridz /TOMT 216     
  1722  1725  David Mau     
1725      Olof Calander     
  1759    Skeppare Calanders änka /TOMT 1:41  Skepparänka   
  1785  1798  Olof o Georg Calander (barnen)     
1798    1801  Gabriel T. Herlitz  Skeppare   
1801      Olof Kinmark, äger 1:39-41  Handskmakare   
    1833  Olof Kinmarks sterbhus     
1833    1834  Lars Cramérs sterbhus     
1834    1848  Johan o Anna Krokstedt  Färgare   
1848    1854  Johan Holmberg     
1854    1865  Bayerska Bryggeriet     
1865    1888  Vickmans Bayerska Bryggeri     
1888    1889  Alfred Palm  Handlare   
1889    1889  Gotlands Enskilda Bank     
1889    1911  Visby Bryggeri AB, köper 1906 bitar av 1:37+38     
1911    1936  AB Visby Bryggerier, äger 1:37-41     
1936    1979  Nya AB Visby Bryggeri     
1979      Magnus Wiman Magnus Wiman     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996