Alla uppgifter om Borgen 7

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 7 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:51, 51 ½. 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 11 
 Ägarens adress  Jan Havossar, Persgränd 13 A, 621 43 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Hotell 
 Murar / Staket  Mot gatan finns en 3 m hög, putsad mur med ingångsdörr och sidofönster, vilka har rundad överkant (1990-tal). 
 Gårdsbeläggning  Cementplattor 
 Planteringar  Längs husväggarna och på gården, stora, med betong uppbyggda, rabatter främst med buskväxter av tuja-typ. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 5105/84, Rapport över delundersökning 1984, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Tomas Jacobsson, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, byggnadsrester från 1700-tal Gotländskt arkiv 1984 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:51 1848-90: nr 56084. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-29 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Hotell 1760
2  Hotell 1914
3  Hotell 1950
4  Hotell 1984
5 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1743    Magnus Törner     
    1768  Jöran Ström  konstapel   
1768      Petter Söderstedt  skeppare   
  1768    Petter Söderstedt  skeppare   
1768  1785    Christina Söderstedt f. Suter  skeppareänka   
    1820  A. T. Törner, Magnus Törner, Petter Adolf Hägg  skeppare / bokhållare / handlare   
1820      Georg Törner     
  1820    Törners sterbhus     
  1830    Elias Klintberg  skeppare   
  1845    Swebilius  Bagare   
  1855    M. N. Siltberg  urmakare   
  1861    M. N. Siltberg  urmakare   
           
1874    1896  Hedvig Wennerström  hustru   
1896    1905  J. P. Lilja  gjutmästare   
1905    1950  J. O. V. Jacobsson     
1950    1970  Dagmar Hellgren     
1970    1981  Kerstin-Stengård Havossar     
1981      Jan Havossar     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996