Alla uppgifter om Borgen 9

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 9 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:53 och II:54½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 7 
 Ägarens adress  Indiska Magasinet AB, Box 27317, 102 54 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot väster finns en 1,6 m hög, tegeltäckt, putsad och gult avfärgad mur. Mot grannen i norr finns ett högt plank med liggande, slamfärgade bräder. Mot Adelsgatan finns en hög, plåttäckt port. Porten har snedställda, kvadratiska fönster och fiskbenställd panel av profilerade och tryckimpregnerade 5"-bräder. 
 Gårdsbeläggning  Grus, cementplattor 
 Planteringar  Längs muren i väster och längs plank i norra tomtgränsen finns rabatter med blommor och buskar. Rabatterna är kantsatta med cementplattor. I plattläggningen längs husmuren till grannen i söder står två rubiniaträd och två päronträd. Äppleträd. 
 Fasta anläggningar  Luftvärmepump på södra väggen av tillbyggnaden. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 495/89, Undersökning 1989, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-24 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Bostad 1750
2  Soprum 1989

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1847    S. Svensson  sjökapten   
  1861    S. Svensson  sjökapten   
1878    1884  O. N. Hallgren  stadsfogde   
1894    1901  Johan Andersson  sågverksägare   
1901    1918  Olof Olofsson  skollärare   
1918    1939  Maria Bergström  handelsidkerska   
1939    1957  Ellen och Edith Bergström     
1957    1974  Edith Ahlström     
1974    1984  Sture Carlsson     
1984    1986  Bastuban 464 AB     
1986    1988  Gursharam Singh och Amrit Behl     
1988      Indiska Magasinet     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996