Alla uppgifter om Burmeister 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Burmeister 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Burmeister 
 Populärnamn  Acacia 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten 1:56 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 13, Packhusplan 2 
 Ägarens adress  Aho Tasci Oyal Fastighets AB, Strandgatan 13, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gatan finns ett vitt trästaket mellan stolpar. Staketet består av diagonalt korsade bräder (liknande en spalje). Mot väster avgränsas fastigheten av ringmuren. 
 Gårdsbeläggning  Cementplattor 
 Planteringar  Akaciaträd. Rivet 1997. 
 Fasta anläggningar  Bar med markistak byggd runt akaciaträdet. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, fartygsrest, 1891(Engeström 1988) RAÄ dnr 4911/84, Rapport över undersökning 1985, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, vattenränna, kulturlager Länsstyrelsens dnr 220-1210-97, Förundersökning 1997, dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning Gotländskt arkiv 1997 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/ SABA 1848-90: nr 30408. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-07 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1861
2  Gatukök 1907
3  Kylrum, Soprum 1990

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Holger Jönson     
    1764  Paul Enequist  Tullkontrollant   
1764      Jurgen Lichtappel  Segelsömmare   
  1785    Regale bränneriets vedgård     
  1847    Ruuth Löfwenberg  Tullförvaltareänka   
  1855    C A Engeström  Handlare   
    1861  C A Engeströms änka  Handlareänka   
1861      C H Stoltz  Major   
    1876  Terese Stoltz  Majorsänka   
1876    1887  E Leijer  Läkare   
1887    1899  Augusta Molander  Änka   
1899    1899  Johan Harald Molander, Adolph Herman Nyman och hh Gerda Nyman  Intendent, jägarmästare, häradshövding   
1899    1907  Adolph Herman Nyman 2/3  Jägarmästare   
1900    1907  Adolph Herman Nyman 1/3     
1907    1926  Karl Stenberg  Gästgivaren   
1926    1930  Hildegard Lundberg     
1930    1972  Alva Lindquist     
1972    1978  dödsboet efter Alva Lindquist     
1978    1981  Byggfirma Granath och Pettersson HB     
1981    1989  Michael Ivarsson     
1989    1989  Studio I.II Design AB     
1989    1993  Studio I.II Arketekter AB     
1993      Aho Tasci Oyal Fatsigheter AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996