Alla uppgifter om Burmeister 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Burmeister 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Burmeister 
 Populärnamn  Burmeisterska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten 1:55, 1:55 A (½). 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 9A 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, borgarhus, restaurang 
 Murar / Staket  Mot gatan ett högt, snidat och brunmålat trästaket på kalkstenssockel samt dubbla grindar med ett litet trätak över. Staketet är rekonstruerat 1995, efter en äldre förebild. 
 Gårdsbeläggning  Sågad kalkstensflis, gräsmatta 
 Planteringar  Päronträd, murgröna, rosor, alm, körsbärsträd. 
 Fasta anläggningar  Markisställningar över större delen av gården, utomhusbar. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4025-1998, Rapport över undersökning 1969, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 2, medeltida bryggor, 1969, A (Engeström 1988) Artikel i Gotländskt arkiv 1969, Visby hamn och sjömuren 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten I:55 1848-90: nr 28565, 1852: nr 16292. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Svahnström, Gunnar, 1942, Burmeisterska huset, ett köpmannahus från 1600-talet, Nordisk Rotogravyr, Stockholm; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  Beskrivning över Burmeisterska huset, 1942 GF/A 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-19 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Museum, Affär 1653

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1650    Hans Burmeister  Handlare   
  1697    Catharina Burmeister, tomt nr 56  Handlareänka   
  1697    Lorentz Lange, tomt nr 53     
    1766  Mårten Burmeister, st rot I:55  Mantalskommissarie   
1766      Hans Fredrich Burmeister  Handlare   
  1785    Johan Fredrich Burmeisters änka  Handlareänka   
  1845    J Brobeck  Tullförvaltare   
  1855    G M de Berg  Fältskär   
  1875  1876  A R Blomquist  Skomakare   
1876    1883  Gustaf Bolling, avser fast. St.rot I:55  Stadsläkare   
1883    1883  A B Sidenmark  Handlare   
1883    1883  L von Sydow  Notarie   
1883    1904  Gustaf Bolling  Läkare   
1904    1971  Visby stad     
1971      Gotlands kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996