Alla uppgifter om Burmeister 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Burmeister 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Burmeister 
 Populärnamn  Restaurang Burmeister, Bur 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten 1:55 3/4 (B). 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tage Cervins gata 2, Strandgatan 9 B, D, E 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Restaurang, krog 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Saknas 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4025-1998, Rapport över undersökning 1969, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 2, medeltida bryggor, 1969, A (Engeström 1988) Artikel i Gotländskt arkiv 1969, Visby hamn och sjömuren 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  Beskrivning över Burmeisterska huset 1942, GF/A 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-11-08 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär 1500
2  Kontor, Förråd, Pannrum 1750
3  Restaurang, Krog 1969

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Lorentz Lange     
  1750    Hans Burmeister  Handlare, rådman   
  1847    Pettersson  Arrendator   
  1860    C G Längstadius  Järnhandlare   
1904    1971  Visby Stad     
1971      Gotlands Kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996