Alla uppgifter om Annexet 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Annexet 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Annexet 
 Populärnamn  Annexet, Läroverkets annex 
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten I:7 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Bremergränd 3, S:t Hansgatan 23, Rådhusplan 6 
 Ägarens adress  Wisby högre allmänna läroverk, Gotlands Kommun, Fastighetskontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bibliotek 
 Murar / Staket  Hög putsad kalkstensmur avtäckt med tegelpannor. Muren är ockragul mot gatan och vit mot gården. Den har en sockel av sågad beklädnadssten ut mot S:t Hansgatan. ( Putsen uppvisar fuktskador ). I muren finns en portal med ornamentalt huggen kalksten från 1700-talet. Dess öppning är rundbågig medan krönet är rakt och avtäckt med tegelpannor. Den har en träport i fyra delar klädd med snedstående panel, varav de två nedre är avhängda. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, smågatsten 
 Planteringar  Terrasserad sentida rosenrabatt med kantsten av kalksten. 
 Fasta anläggningar  Brandstege av trä som är skyddad av ett plåttak och en modern lackad träbänk, båda upphängda på muren. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, medeltida murverk, 1914, B S JF (Engeström 1988) RAÄ dnr 421-3698-1997, Undersökning 1972 med dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 2, medeltida murverk, kulturlager, 1972, A; SBR nr 3, medeltida murverk, 1972, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1973 Dnr 4164/89, Rapport över förundersökning 1990, UV-Visby rapport 1995:4, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Christian Runeby, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby Länsstyrelsens dnr 220-398-2000, Rapport över förundersökning 2000, hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 57065. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Mogens Clemensen, Gotländskt Arkiv, 1932, "Huset S:t Hansgatan no 23 i Visby", Visby; Bohman Lennart och Svahnström Karin, Gotländskt Arkiv, 1978, "Beständige och prydlige byggnader", Visby; Gotlands Allehanda, 24/8 1972, "En unik pjäs av stengodts från Annexet"; Gotlands Allehanda, 16/11 1972, "Fastighetskontoret flyttar inom murarna". 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, 1914, B S JF (Engeström 1988) NM 1968-69, GF/A; Inga-Maj Djursson, GF/A 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-06-10 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor 1764
2  Kontor 1887

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Hans Riper     
    1759  Johan Kollbergs sterbhus  Handlare   
1759    1786  Lars Fåhraeus  Rådman, borgare   
1786    1799  Lars Fåhraeus sterbhus  Handlare   
1799    1839  Bernhard Emanuel Ehinger     
1839    1844  Visby stad, logement till artillerikåren     
1844    1886  Visby stad, stadens fattighus     
1886    1971  Visby stad, Wisby högre allmänna läroverk     
1971      Gotlands kommun, Fastighetskontoret     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996