Alla uppgifter om Adelsgatan

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Adelsgatan 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By   
 Kvarter / Gård   
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer   
 Tomtnummer   
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress   
 Ägarens adress   
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering   
 Bidrag   
 Anläggningstyp   
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning   
 Planteringar   
 Fasta anläggningar   
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Plan, profil och beskrivning över Adelsgatan, Joh. Fardelins anteckningar, Länsmuseets arkiv och LARKavdelning RAÄ dnr 8049/92, Rapport över undersökning 1992, UV-Visby rapport 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA, Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 2645/93, Rapport över förundersökning 1993, UV-Visby 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA, Ansvarig arkeolog Peter Manneke RAÄ 2314/93, Rapport över förundersökning 1993, UV-Visby rapport 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf Länsstyrelsens dnr 220-3117-1999, Rapport över antikvarisk kontroll 1999, hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring   
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur   
 Bildarkiv   
 Dokumentationer  Beskrivning över Adelsgatan, Joh. Fardelins anteckningar, Länsmuseets arkeologiavdelning 
 Upprättad av   
 Datum för upprättande