Alla uppgifter om Berggränd

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berggränd 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By   
 Kvarter / Gård   
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer   
 Tomtnummer   
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress   
 Ägarens adress   
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering   
 Bidrag   
 Anläggningstyp   
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning   
 Planteringar   
 Fasta anläggningar   
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Plan, profil och beskrivning över Berggränd, Joh. Fardelins anteckningar, Länsmuseets arkiv och LARKavdelning RAÄ dnr 8049/92, Rapport över undersökning 1992, UV-Visby rapport 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA, Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ 6296/91, Rapport över undersökning 1991, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, endast recenta lager RAÄ dnr 1314/93, Rapport över förundersökning 1982, UV-Visby rapport 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring   
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur   
 Bildarkiv   
 Dokumentationer  Beskrivning över Berggränd, Joh. Fardelins anteckningar, Länsmuseets arkeologiavdelning 
 Upprättad av   
 Datum för upprättande