Alla uppgifter om Bägaren 10

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bägaren 10 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Bägaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:54, 55, 56, Bägaren 7+8 
 Tomtnummer  10 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Trappgatan 16 
 Ägarens adress  John Bridger och Inger Löwin, Trappgatan 16, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En slätputsad mur i norr och ett vitt locklistplank i öster. I söder ett vitt plank med en inkörsport. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, betongplattor, gatsten, kalkstensflis, singel 
 Planteringar  Rabatter och spaljé. 
 Fasta anläggningar  Vit plankbod för redskap och sopor med pulpettak i papp. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Bägaren 7,8, RAÄ dnr 1141/92, Rapport över undersökning 1975-76, Länsmuseets LARKavdelning/ATA, mikrofilm 9. Ansvarig arkeolog Gun Andersson, fyndmaterialet på SHM, SBR nr 2 kulturlager, postmedeltida, 1975, A; SBR nr 3, kulturlager, 1976, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1975 och 1976 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, 1988, Rapport medeltidsstaden 71, Visby, Göteborg; Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Marika Sundqvist, Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-10-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1973

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Eline Jonas Coruanmakers (del av tomt 313)  Änka   
      Klinteroten IV:54     
  1751    Infäste: Christina Jacobsdotter, änka efter Nils Conterfeijare. 210 kv.aln  Änka   
  1778    Resolution, infäste: Jacob Lundberg, 210 kv.aln  Enrollerare   
  1785    Sjöman Jacob Lundbergs änka  Änka   
  1820    Jacob Lundbergs änka  Änka   
  1830    Olof Gottberg  Sjöman   
  1855    Olof Gottbergs änka  Änka   
  1865    A.M. Söderström  Piga   
  1875    O.G. Hallin  Sjöman   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P. Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV:55     
  1785    KR IV:55: Rasmus Quibergs änka, 1 trähus br.t. fr.j. /Sandbergs änka, nerrifvit  Änka/änka   
  1800    Huset nedrivet     
  1820    Huset nedrivet     
  1830    P. Moströms änka  Änka   
  1845    Lena Sidelius Sterbhus  Sterbhus   
  1875    Lena Sidelius Sterbhus  Sterbhus   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P. Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV:56     
  1785    I G Moström, 1 trähus br.t. fr.j. 826 kv.aln /sjöman And Sandbergs änka  Timmermansänka   
    1804  S Christina Hellman, träbyggnad frijord  Änka   
1804      K:J.G. Moström  Timmerman   
  1830    J. Moströms änka  Änka   
  1845    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1875    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV: 54, 55, 56     
1853    1907  Johan Petter Wahlqvist och h.h.  Sjöman   
1907    1919  Johan Petter Wahlqvist samt barnen Johan Julius, Johanna Elisabet, Emma Margareta, Adelaide Kristina, Maria Elvira, August Detloff (?) Ferdinand Wahlqvist.     
1919    1922  Johan Petter Wahlqvist samt hans barn     
1922    1949  Elias Larsson och h h Ester Larsson.  Arbetare   
1949    1966  Ester Fredrika Larssons sterbhus  Stebhus   
1966    1981  Gilbert Hansson     
1981    1985  Liselotte Kristina och Stig Erik Eskil Hedman.     
1985    1986  Ulla Hierton Laurell och Carl-Gustaf Laurell.     
1986    1994  Gunnar och Agneta Klingvall.     
1994    1995  Gunnar Klingvall     
1995    1996  Olof och Solweij Waktel.     
1996      John Bridger & Inger Löwin    1/2