Alla uppgifter om Bägaren 11

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bägaren 11 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Bägaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:54, 55, 56, Bägaren 7+8, Bägaren 10 
 Tomtnummer  11 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Klintgränd 1 
 Ägarens adress  Gunnar Klingvall, Östra Storgatan 55, 553 21 Jönköping 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Ett brunt locklistplank med en ingångsport och en inkörsport. En mur mot norr. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensflis 
 Planteringar  Rabatter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, 1988, Rapport medeltidsstaden 71, visby, Göteborg; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; 
 Bildarkiv  M Cramér 1952-53 GF/A 
 Dokumentationer  M Cramér 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marika Sundqvist, Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-11-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1690
2  Uthus 1973

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Margareta, Hans Jacobsons Enckia, Een stugo af trä på Öster Klint medh Kålgård  Änka   
  1751    Christina Jacobsdotter, änka efter Nils Conterfeijare, infäste  Änka   
      Klinteroten IV:54     
  1785    Jacob Lundbergs änka  Änka   
  1778    Resolution, infäste: Jacob Lundberg  Enrollerare   
  1820    Jacob Lundbergs änka  Änka   
  1830    Olof Gottberg  Sjöman   
  1855    Olof Gottbergs änka  Änka   
  1865    A.M. Söderström  Piga   
  1875    O.G. Hallin  Sjöman   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P. Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV:55     
  1785    Rasmus Quibergs änka, 1 trähus br.t. fr.j. /Sandbergs änka, nerrifvit  Änka/änka   
  1800    Huset nedrivet     
  1820    Huset nedrivet     
  1830    P. Moströms änka  Änka   
  1845    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1875    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P. Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV:56     
  1785    I G Moström, sjöman And Sandbergs änka  Timmerman/änka   
    1804  Christina Hellman  Änka   
1804      K:J.G. Moström  Timmerman   
  1830    J. Moströms änka  Änka   
  1845    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1875    Lena Sidelius Sterbh.  Sterbhus   
  1885    J.P. Vahlqvist  Styrman   
  1895    J.P Vahlqvist  Styrman   
      Klinteroten IV:54, 55, 56:     
1853    1907  Johan Petter Wahlqvist och h.h.  Sjöman   
1907    1919  Johan Petter Wahlqvist samt barnen Johan Julius, Johanna Elisabet, Emma Margareta, Adelaide Kristina, Maria Elvira, August Detloff (?) Ferdinand Wahlqvist.     
1919    1922  Johan Petter Wahlqvist samt hans barn     
1922    1949  Elias Larsson och h.h. Ester Larsson.  Arbetare   
1949    1966  Sterbhus efter Ester Fredrika Larsson     
1966    1981  Gilbert Hansson     
1981    1985  Liselotte Kristina och Stig Erik Eskil Hedman.     
1985    1986  Ulla Hierton Laurell och Carl-Gustaf Laurell.     
1986    1994  Gunnar och Agneta Klingvall.     
1994    1995  Gunnar Klingvall     
1995      Olof och Solweij Waktel.     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996