Alla uppgifter om Böljan 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Böljan 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Böljan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten I:64 A (½), Böljan 1 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Korsgatan 2 
 Ägarens adress  Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Hytta, affärshus, kontorshus 
 Murar / Staket  En hög kalkstensmur mot öster (mot sjömuren). Ett stängsel mot norr och väster samt grindar mot Korsgatan. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, betongplattor 
 Planteringar  Rosenplanteringar längst med huset mot Korsgatan. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4029-1998, Rapport över undersökning 1971, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, SBR nr 1 stenläggning och avlopp, sannolikt medeltida, 1971, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 421-6157-1997, Förundersökning 1972-73, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 2 provschakt, tvärmur till sjömuren, medeltida, avloppsränna, stenläggning, medeltid, 1972, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1973 RAÄ dnr 421-6157-1997 Förundersökning 1985, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, broläggning, 1500-tal Länsstyrelsens dnr 220-2583-1997, Rapport över förundersökning 1997, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FRM; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten I:64 ½ 1848-90: nr 56193. 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby.Gotländskt Arkiv, 1967: Hus på hamnen rivs för parkeringsplatser 
 Bildarkiv  GF/A; Waldemar Falck, 1989: Visby förr i tiden, Visby 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-10-25 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Glashytta, Cykeluthyrning, Turistbyrå 1870

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1883    1885  Axel Ekman  Handlanden   
1885    1886  J.E. Sellman  Sjökapten   
1886    1890  A.J. Johansson  Murare   
1890    1890  Småländska Stadshypoteksföreningen     
1890    1897  Herman Lindström  Fabriksidkare   
1897    1897  Gotlands Enskilda Bank     
1897    1904  AB Lindström Stenhuggeri på Gotland     
1904    1917  Karl Kallenberg  Medicine lic.   
1917    1917  Axel Enderberg  Direktör   
1917    1919  Axel Viktor Enderberg  Direktör   
1919    1943  AB Sveriges Förenade Konservfabrik     
1943    1976  Gotlands Fiskförsäljningsförening     
1976    1983  Stockholms läns Fiskförsäljnings ekonomiska förening     
1983    1983  Christer Christiansson och Gertie Sellin    1/2 
1983    1985  Christer Christiansson     
1985    1994  Yngve Kristiansson     
1994      Rederi AB Gotland     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996