Alla uppgifter om Böljan 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Böljan 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Böljan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten I:64 B 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Skeppsbrogränd 2 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Parkering 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Grus 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Undersökning 1971, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström. Gotländskt arkiv 1972 RAÄ dnr 2769/86, Undersökning 1986 , dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström/Leif Zerpe, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FRM; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby.1967: Hus på hamnen rivs för parkeringsplatser 
 Bildarkiv  GF/AGK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-10-25 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1889    1905  G.C. Holet?  Sjökapten   
1905    1917  Hjalmar Klint  Grosshandlare   
1917    1917  Axel Enderberg  Direktör   
1917    1919  Axel Viktor Enderberg  Direktör   
1919    1943  AB Sveriges Förenade Konservfabriker     
1943    1965  Gotlands Fiskförsäljningsförening     
1965      Visby stad