Alla uppgifter om Annexet 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Annexet 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Annexet 
 Populärnamn  Kapten Ljungholms hus, Lalla Gistedts hus 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten III:4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 32, Rådhusplan 2 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, borgarhus 
 Murar / Staket  Stenmur med kvastad, ofärgad puts. Åt väster är muren avtäckt med tegelpannor. 
 Gårdsbeläggning  Saknas 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-3698-1997, Undersökning 1972, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 3, medeltida murverk, 1972, A; SBR nr 8 medeltida murverk, 1972, A, B (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1973 även Rådhuset 6, RAÄ dnr 421-2523-1997, Byggnadsarkeologiska undersökningar 1977-79, fotomaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 7, medeltida murverk, latrinkällare, kulturlager, 1978-79, A B (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1977-1979 Gotländskt arkiv 1989??? även Rådhuset 6, Byggnadsdokumentation utförd 1980, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, SBR nr 9, byggnadsarkeologisk undersökning, 1976-80 (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1980 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1843: nr 10308, 1864: nr 29950. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Kjellberg, 1924, Gamla Svenska städer, häfte 8, Stockholm; Gotlänningen, 1934-12-14, "En intressant byggnadshistorisk undersökning"; Gotländskt Arkiv, Engeström Ragnar, 1980 s.132; Falck Waldemar, 1988, Visby förr i tiden, 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 5, medeltida murverk, före 1924, B; SBR nr 6, byggnadsarkeologisk undersökning, före 1934-35, T. Carlsson; SBR nr 7 medeltida murverk före 1935, B JF (Engeström 1988) RAÄ dnr 421-3698-1997, Undersökning 1972, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 3, medeltida murverk, 1972, A; SBR nr 8 medeltida murverk, 1972, A, B (Engeström 1988) även Rådhuset 6, RAÄ dnr 421-2523-1997, Byggnadsarkeologiska undersökningar 1977-79, fotomaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 7, medeltida murverk, latrinkällare, kulturlager, 1978-79, A B (Engeström 1988) Notiser i Gotländskt arkiv 1977-1979 även Rådhuset 6, Byggnadsdokumentation utförd 1980, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, SBR nr 9, byggnadsarkeologisk undersökning, 1976-80 (Engeström 1988) NM 1968-69, GF/A; Inga-Maj Djursson, GF/A 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-06-10 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor 1200

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1697      Paul Voigt     
      Enwall  Vice pastor   
  1785    Elisabeth Enwall  Pastorsänka   
      J G Zander  Lantmätare   
  1799  1814  G Tigerströms änka  Änka   
1814    1828  Johan Philip Laurin (säljer Rådhusplan till Visby stad år 1816)  Prost, magister, kyrkoherde   
      Christian Adolph Engeström  Major   
1846    1852  Georg Koschell  Major   
1852  1862    Walter Fåhraeus  Tullförvalltare   
  1864    C A Ljungholm  Häradsskrifvare   
  1895    Selma Ljungholm  Änka   
  1912  1929  Rudolf Ljungholm  Sjökapten   
1929    1929  Adelaide Ljungholm  Sjökaptensänka   
1929    1938  Arvid Olsson  Målare   
1938    1962  Karl Gustav Ihre     
1962    1963  Dödsboet efter Karl Gustav Ihre     
1963    1968  Alfred von Corswant     
1968    1971  Visby Stad     
1971      Gotlands kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996