Alla uppgifter om Börsen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Börsen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Börsen 
 Populärnamn  Langska huset, Wisby börs, Börsen 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:7, Börsen 1 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 10 
 Ägarens adress  Gotlands Fornvänner, Mellangatan 19, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Borgargård, handelsgård 
 Murar / Staket  Låg kalkstensmur. 
 Gårdsbeläggning  Kalkstensflis 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Terrasserad gård med kalkstenstrappa, 2 brunnar. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4040-1997, Rapport över antikvarisk kontroll 1971, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Ragnar Engeström, SBR nr 8, provschakt, äldre ej daterad byggnadskonstruktion, 1971, A (Engeström 1988) Gotländskt Arkiv 1972 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Börsen 1 1845: nr 11526, 1857: nr 20166. 
 ATA  Bohrn Erik, Rapport dat 13/3 1939, dnr 1340/1939. 
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Hanseproduktion, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, "Historisk bakgrund, arkeologisk dokumentationer, Medeltidsstaden 71", Visby; Svenska teknolog föreningen, 1908-1930, "Gamla Svenska städer", A. Brötzells tryckeri; Bohrn Erik, "Visby Börs", Gotlands Allehanda 5/7 1938; Svahnström Gunnar, 1946, "Historiska data om byggnaden" (Visby börs) Vandrarhemmet i Visby, utg av Svenska turistföreningen, s. 10-19; Svahnström Gunnar, 1972. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, NM 1968 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, före 1935, B JF; SBR nr 2, medeltida stenhus, 1937, B; SBR nr 3, teckning av västfasad, medeltida stenhus, 1850-tal, B; SBR nr 4, teckning av skeppsristning, 1873, B; SBR nr 5, medeltida stenhus, före 1922, B JF; SBR nr 1, medeltida murverk, före 1935, B JF; SBR nr 6, medeltida stenhus, plan och sektion, 1936, B; SBR nr 2, medeltida stenhus, 1937, B; SBR nr 7, medeltida stenhus, 1938, B (Engeström 1988). 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-20 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor, Arkiv 1200

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Lorentz Lange     
  1785    Carl H Lange  Vice borgmästare   
      Lars Lange  Viktaliehandlare   
    1824  Lorentz Lange  Handlare   
1824    1847  Törner, måg till Lorentz Lange  Handlare   
1847      Pettersson  Arrendator   
  1859  1877  C G Längstadius  Handlare   
1877    1881  Anna Helena Kristina Lindby     
1881    1888  Hildegard Karolina Höglund     
1888    1919  Sopia Henrietta Pålsson     
1919    1935  Alfred Runeberg  Trafikchef   
1935    1937  Bengt Runeberg  Civilingenjör   
1937    1938  Isak Westöö  Grosshandlare   
1938      Föreningen Gotlands Fornvänner     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996