Alla uppgifter om Börsen 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Börsen 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Börsen 
 Populärnamn  Röda kvarn 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:7, Börsen 1 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 17, Novgorodgränd 1, Brännerigränd 2 
 Ägarens adress  Jan Lindell, Novgorodgränd 1, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Biograf 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Saknas 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4040-1997, Rapport över antikvarisk kontroll 1971, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Ragnar Engeström, SBR nr 8, provschakt, äldre ej daterad huskonstruktion, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Börsen 1 1845: nr 11526, 1857: nr 20166. 
 ATA  Bohrn Erik, Rapport dat 13/3 1939, dnr 1340/1939 
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Hanseproduktion, Visby; Engeström , Ragnar, 1988, "Historisk bakgrund, arkeologisk dokumentationer, Medeltidsstaden 71", Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, NM 1968 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, före 1935, B JF; SBR nr 2, medeltida stenhus, 1937, B; SBR nr 3, teckning av västfasad, medeltida stenhus, 1850-tal, B; SBR nr 4, teckning av skeppsristning, 1873, B; SBR nr 5, medeltida stenhus, före 1922; SBR nr 6, medeltida stenhus, plan och sektion, 1936, B; SBR nr 6, Plan och sektionsuppmätning, medeltida stenhus "Visby Börs", B; SBR nr 7, medeltida stenhus, 1938, B (Engeström 1988) 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Biograf, Bostad, Affär 1908
2  Biograf 1200

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Lorentz Lange     
  1785    Carl H Lange  Vice borgmästare   
      Lars Lange  Viktualiehandlare   
    1824  Lorentz Lange  Handlare   
1824    1847  Törner, måg till L Lange  Handlare   
1847    1877  C G Längstadius  Handlare   
1877    1881  Anna Helena Kristina Lindby     
1881    1888  Hildegard Karolina Höglund     
1888    1919  Sopia Henrietta Pålsson     
1919    1935  Alfred Runeberg  Trafikchef   
1935    1937  Bengt Runeberg  Civilingenjör   
1937    1938  Isak Westöö  Grosshandlare   
1938    1947  Föreningen Gotlands Fornvänner     
1947    1965  Nomia Westöö     
1965    1982  Folke Lindell     
1982      Jan Lindell     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996