Alla uppgifter om Kantorn 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kantorn 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning  Kantorn 1 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kantorn 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:46 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Erik XIII:s gränd 2 
 Ägarens adress  Marianne Odin 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En putsad mur med tegelavtäckning. Muren har en välvd vikport i tre delar. Mot söder en hög mur av huggen sten. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensgångar 
 Planteringar  Rabatter med rosor, ormbunkar och andra blommor. En liten järnek i tomtens östra del. 
 Fasta anläggningar  Flaggstång. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, kulturlagerbild, 1978, S (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 23205. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-30 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1896
2  Uthus 1910

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996