Alla uppgifter om Kronan 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kronan 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning  Kronan 1 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kronan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:12, 13, 33 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Donners plats 6 
 Ägarens adress  Agne och Birgit Persson, Donners plats 6, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Hotell 
 Murar / Staket  Vitputsade murar. Mot öster är muren avtäckt av plåt och mot söder och norr av tegel. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, grusgångar 
 Planteringar  Rosenrabatter och stora buskar. 
 Fasta anläggningar  Stentrappa i tomtens västra del. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, uppgift om medeltida murverk som dock ej dokumenterats, före 1922, A JF (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1843: nr 10307, 1858: nr 21827. Strandroten II:12 1848-90: nr 41711½, Strandroten II:13 1848-90: nr 49345. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. Svahnström, G, 1972, Gotländskt Arkiv. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Byggnadshistorisk doumentation 1994, LST eller GF/A; NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-16 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Hotell 1877

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996