Alla uppgifter om Apoteket 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Apoteket 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Apoteket 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderoten I:24 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 35 
 Ägarens adress  AB GotlandsHem, Box 6074, 621 06 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Åt norr ett lågt plank av brunbetsade bräder på kalkstenssockel. Inkörsport av trä med snedställd panel och rundad överkant. Porten har en ingångsdörr åt öster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta med gångar och uteplats av cementplattor, kullersten 
 Planteringar  Björk, sentida plantering av vintergröna buskar och sommarblommor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 2, troligen medeltida slaktbänk, 1959, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 413-4036-1998, Rapport över undersökningar 1971-73, ATA och med dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Eric Swanström, SBR nr 4-6, medeltida murverk, källare, medeltida brunn, latrinkällare, vikingatida ? trähusbebyggelse, 1971, A B; SBR nr 8, medeltida murverk, 1973-74, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1971- 1974 RAÄ dnr 7603/91, Rapport över undersökning 1975-76, Länsmuseets arkiv/ATA, RAGU mikrofilm 10. Ansvarig arkeolog Gun Andersson, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, material finns även på SHM, Stockholm, SBR nr 9, tidigmedeltida kulturlager, träkonstruktioner från omkr. år 900, 1975, A (Engeström 1988) Artikel i Gotländskt arkiv 1975, Visbys äldsta medeltid Gotländskt arkiv 1976 Artikel i Gotländskt arkiv 1982, Måltidsrester berättar... SBR nr 15, medeltida murverk, 1976, A; SBR nr 16, medeltida murverk, 1976-77, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1977 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1853: nr 16631, avsagd 1893. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, före 1922, B JF; SBR nr 3, medeltida murverk, trappa, 1967, B Rapport över undersökningar 1971-73 ATA och med dokumentationsmaterial i Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Eric Swanström, SBR nr 4, medeltida murverk, källare, 1971, B; SBR nr 5, medeltida vattenbrunn, 1971, B; SBR nr 7, medeltida murverk i tegel, 1972, B (Engeström 1988) Byggnadshistorisk dokumentation 1997, GF/A eller LST. 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-07 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1200

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Detlof Blunck     
  1785  1792  Joachim Calissendorph  Handlare   
1792      Anders Höijer  Slaktare   
  1804    Rosenlund     
  1824  1877  J Hägg     
  1847    Jonas Hägg  Handlare   
1877    1887  Johan Hallberg  Handlare   
1887    1888  Gotlands Enskilda Bank     
1888    1891  Johanna Karolina Hallberg  Handelsidkerska   
1891    1893  Metodist Episkopal församlingen i Visby     
1893    1903  Johan E Eriksson  Handlare   
1903    1929  Johanna Eriksson  Handladreänka   
1929    1941  Hulda Eriksson  Handelsidkerskan   
1941    1963  Annie Eriksson och Ester Eugenia Eriksson     
1963    1964  Annie Eriksson     
1964    1975  Kungliga vitterhets-, historie-, antikvitetsakademin     
1975    1975  Gotlands kommun     
1975      Aktiebolaget Gotlandshem     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996