Alla uppgifter om Apoteket 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Apoteket 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Apoteket 
 Populärnamn  Mahognyvillan, Lindlöfska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:22 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 33, Lybska gränd 3, 5, 7 
 Ägarens adress  AB GotlandsHem, Box 6074, 621 06 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Plank av brunbetsade bräder på kalkstenssockel. Åt söder en ingångsport av brunbetsade bräder. Porten har smideslås och överliggare. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta med gångar och uteplats av cementplattor 
 Planteringar  Ek, sentida plantering med div. vintergröna buskar och sommarblommor. Lagerhägg. 
 Fasta anläggningar  Brunn med handpump av gjutjärn. Kraftig, mycket välhuggen brunnsholk av kalksten, huggen i två block med hög sida. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 11, medeltida murverk, 1956, A (Engeström 1988) Rapport över undersökningar 1971-73, ATA och med dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Eric Swanström, SBR nr 12, medeltida murverk, grundmurar, 1971,A S; SBR nr 13, medeltida murverk, tidigt medeltida/vikingatida kulturlager och träkonstruktioner, 1972, A; SBR nr 14, medeltida murverk, valvkällare, 1972-74, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1972-1974 Rapport över undersökning 1977, Länsmuseets arkiv/ATA mikrofilm 13. Ansvarig arkeolog Gun Andersson Dnr 1142/92 Rapport över undersökning 1976-77, Länsmuseets arkiv/ATA mikrofilm 11. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, fyndmaterialet förvaras på SHM, SBR nr 15, medeltida murverk, 1976, A; SBR nr 16, medeltida murverk, 1976-77, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1977 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; Sv. Teknologföreningen (Kjellberg) 1908-1930: "Gamla Svenska städer", A. Börtzells tryckeri AB. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 10, medeltida stenhus, 1845, B, P A Säve (Engeström 1988) Byggnadshistorisk dokumentation 1997, GF/A eller LST. 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-07 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1A  Bostad 1200
1B 
2  Bostad 1850

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Detlof Blunck, tomt 200     
  1697    Christian Erdtman, tomt 196     
  1697    Johanna Didrick Olofson, tomt 201     
    1746  Elisabeth Hälsing, östra delen av no.rot I:22  Kanslistsänka   
1746    1753  Jöns Hageltorn, östra delen av no.rot I:22  Slaktare   
1753      Johan Lindelöf, östra delen av no.rot I:22  Skeppare   
    1772  Johan Lythberg, västra delen av no.rot I:22  Handelsman   
1772      Johan Lindlöf, västra delen av no.rot I:22  Skeppare   
    1847  Johan Lindlöfs sterbhus     
1847      Johan Palm  Bryggare   
  1861    J F Dahlberg  Skomakare   
1929    1941  Hilda Eriksson  Handelsidkerska   
1941    1963  Annie Eriksson och Ester Eugenia Eriksson     
1963    1964  Annie Eriksson     
1964    1975  Kungliga Vitterhets-, historie-, antikvitets-, akademin     
1975    1975  Gotlands kommun     
1975      Aktiebolaget Gotlands hem     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996