Alla uppgifter om Apoteket 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Apoteket 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Apoteket 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderoten I:23, I:30 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Lybska gränd 1, Strandgatan 28 
 Ägarens adress  AB Gotlandshem, Box 6074, 621 06 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Borgargård, handelsgård 
 Murar / Staket  Tegeltäckt och putsad kalkstensmur, möjligen tillhörande ett av de år 1929 rivna uthusen mot gatan. Äldre inkörsport av trä med bred liggande panel (fäst med smidda spik) samt bandgångjärn och överliggare. Åt norr ett plank av brunbetsade bräder på kalkstenssockel. 
 Gårdsbeläggning  Kullersten, gräs, gräsmatta med gång av kalkstensflis 
 Planteringar  Välarrangerad trädgård med rosenrabatter och en bågformad klängväxtbevuxen pelargång av kalksten, från 1980. 
 Fasta anläggningar  Kalkstensomgärdad brunn med modern överbyggnad: vevstång och tak av trä, klängväxtbevuxen pelargång av kalksten. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Rapport över antikvarisk kontroll 1983, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CFD 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA, GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90, tomt 1:23: nr 29123. 
 ATA   
 Övriga källor  Muntligen av Nils-Magnus Montan. 
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby;Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988 
 Bildarkiv  GF/A, GF/V, WF/A, Gamla svenska städer etc. 
 Dokumentationer  SBR nr 17, medeltida stenhus, "Gamla Apoteket", 1844, B; SBR nr 18, Gamla Apoteket, planer och sektioner, 1876, B; SBR nr 19, "Gamla Apoteket", planer och sektioner, 1927, B; SBR nr 20, "Gamla Apoteket", foto, 1929, B; SBR nr 21, "Gamla Apoteket", planer och sektioner, 1929, B; SBR nr 22, "Gamla Apoteket", uppmätning V gavel, 1957, B (Engeström 1988) Ritningar 1963, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Gunnar Svahnström, SBR nr 23, Gamla Apoteket, 1963, B, publicerat i Gotländskt arkiv 1964 (Engeström 1988) Dendroprovtagning 1985, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström Byggnadsdokumentation 1987, dokumentationmaterial saknas. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, källare, bjälklag, 1985, takstol, 1987 (Engeström 1988) Byggnadshistorisk dokumentation 1997, GF/A eller LST. 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-21 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, flerbostadshus, Affär 1220
2  Uthus, Bod 1930

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Michel Grot, tomt nr 197     
  1697    Jöns Simonson, tomt nr 199     
    1763  Hans Linman, no rot I:23  Tunnbindare   
1763      Catharina Lythberg, no rot I:23  Handlareänka   
    1773  Margareta Wis, no rot I:30     
1773      Johan Kastman, no rot I:30  Sämskmakare   
  1785    Westboms sterbhus, no rot I:30  Skomakare   
  1785    Johan Larsson Lythberg, no rot I:23  Handlare   
    1797  Abraham Chemitz, no rot I:23  Skeppare   
1797      Johan Meijerholm, no rot I:23  Borgare, Målare   
      Färgsten, no rot I:23  Apotekare   
    1810  Olof Anselius, no rot I:30  Garvare   
1810      Nils Kinmark, no rot I:30  Hattmakare   
    1836  F Klint  Apotekare, Assessor   
1836    1851  Carl W Rolander, no rot I:23 och 30  Apotekare   
1851  1862    Johan Eric Lubeck och G E Berg  Apotekare   
  1865  1897  Carl Johan Marelius sterbhusdelägare: Gustaf Ferdinand Marelius, Erik Robert Marelius, Elsa Guninna Marelius  Apotekare, Kassör, Målare   
1897    1900  O P Sekt  Postmästare   
1900    1901  Gustaf Björlin  Överste, kommendör   
1901    1975  Kungl. Vitterhets-, Historie-, och Antikvitets Akademin     
1975    1975  Gotlands kommun     
1975      AB Gotlandshem     
           

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996