Alla uppgifter om Atterdag 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Atterdag 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Atterdag 
 Populärnamn  Effes (byggnad 5), Huset med målningarna (byggnad 6) 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:96 och 97, Atterdag 2 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Södertorg 23,25, Adelsgatan 2, Södra Murgatan 2 
 Ägarens adress  Britt-Marie Nygren-Blomberg, Blomodlarvägen 32A, 165 70 Hässelby och Helena Nygren-Svedén, Sjömansgatan 23, 553 12 Jönköping 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag  1982, 4830.- för nedfallande mursten som skadat papptaket på magasinet. 1995, 472920.- för restaurering+389816 för projektering av etapp III. 1996, 152238.- magasinsbyggnadens sprinklersystem, 
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus, restaurang 
 Murar / Staket  Mot gatan ett rödfärgat plank med locklist, byggt 1984. I söder en kalkstensmur. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, kullersten, asfalt, gräs 
 Planteringar  Saknas. Endast lite gräs vid husen i väst. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, medeltida stenhus, bebyggelsearkeologisk undersökning, B (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Atterdag 2 1844: nr 10912, 1857: nr 20165, 1870: nr 36655, Klinteroten III:96-97 1848-90: nr 36655. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; GF/A; NM 1968-69, GF/A. 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida stenhus bebyggelsearkeologisk undersökning, B (Engeström 1988) Byggnadshistorisk dokumentation 1994, GF/A. NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-11-21 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär 1883
2  Kiosk 1931
3  Affär 1894
4  Affär, Kontor, Bostad 1820
5  A: Restaurang, Krog B: Förråd 1798
6  Lager 1250
7  Förråd 1883
8  Garage, Förråd 1928
9  Förråd, Bar 1995

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1765    Johan Dahlman (KR3:97 bouppteckning)  Bryggare   
  1812  1812  Jöns Dahlman (KR3:97)  Bryggare   
1812  1812    Per Theofilus Bahr (KR3:97)  Skeppare   
  1820  1820  Edv. Israel Grubb (KR3:97)  Handlare   
1820  1820    Jöns Petter Gahne (KR3:97) Gahne köper in den då obebyggda tomten Kr3:96.  Handlare   
  1770    Helena Mårtensdotter (KR3:96)  Änka   
  1744  1744  Petter Lilja (KR3:96)  Styrman   
1744  1744    Anna Sofia Dahlman (KR3:96)  Änka   
  1781    Jöns Dahlman (KR3:96)  Bryggare   
  1830    J.P Gahne (KR3:96 och 97)  Handlare   
  1855    C Rundberg (KR3:96 och 97)  Burskapssökande   
  1875    Lars Bacher (KR3:96 och 97)  Handlare   
1878    1884  J.M Munthe (KR3:96 och 97)  Handlare   
1884    1887  Mathilda Munthe (arvskifte)(KR3:96 och 97)  Handlaränka   
1887    1946  John Munthe  Handlare   
1946    1975  Gösta Löfgren     
1975      Helena, Elna och Britt-Mari Nygren     
1992      Erik Nygren ärvde Elnas del efter hennes död 1990     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996