Alla uppgifter om Atterdag stadsäga 1:48

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Atterdag stadsäga 1:48 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Atterdag 
 Populärnamn  Högvakten 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:94, Atterdag 4 
 Tomtnummer  Stadsäga 1:48 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Södertorg 27 
 Ägarens adress  Gotlands kommun 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Allmän plats 
 Murar / Staket  Ett träplank skiljer trottoaren från gräsytan i öster och i norr ett omålat plank till Atterdag 3. I söder stadsmuren. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, gräs 
 Planteringar  Träd. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby 
 Bildarkiv  Falck Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby 
 Dokumentationer  Fotodokumentation vid rivningen, GF/A. 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-11-26