Alla uppgifter om Backen 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Backen 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Backen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:50 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Slottsbacken 3, 5, Kommendantsbacken 1, Visborgsgatan 3 
 Ägarens adress  Byggbolaget Arriba i Visby, Box 1443, 621 25 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gatan en spritputsad, låg och tegelavtäckt mur med en enkel, brunsvart port av stående bräder. Mot norr och väster ett brunmålat plank av stående bräder och med en hög, spritputsad kalkstenssockel (avfärgad grå). Mot söder en ca 3 m hög mur av betongskivor. 
 Gårdsbeläggning  Betongplattor, gräsmatta 
 Planteringar  Gullranka, fläder, jasmin, tujor, syren samt andra prydnadsträd, oxbär, snöbär, stort päronträd, vinbärsbuskar, blomrabatter. Murgröna, clematis och rosor längs med gatufasaden. 
 Fasta anläggningar  Piskställ, torkställ av järnrör, cementtrappa ner till gården med ledstång av trä. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Backen 2, SBR nr 2, äldre kulturlager, odat. 1973, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1974 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GKA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1853: nr 16652, 1848-90: nr 24571. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar: Visby förr i tiden. Visby 1989. Engeström, Ragnar 1988: Visby, historisk bakgrund, arkeologiska dokumentationer. Medeltidsstaden 71. 
 Bildarkiv  WF/A, Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby 
 Dokumentationer  Svahnström 1944, GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-07-27 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus 1894
2  Bostad, Flerbostadshus, Affär 1894

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1781  Israel Kolmodin (hus 1 och 2)  kyrkoherde   
1781    1809  C B Schlau, (hus 1 och 2)  handlande   
1809    1813  Anna Margareta Schlau, (hus 1 och 2)  hustru   
1813    1816  Jonas Isberg, (hus 1 och 2)  kyrkoherde   
1816    1819  Anna Margareta Isberg, (hus 1 och 2)  prästänka   
  1819    C Chasseur, (hus 1 och 2)  handlande   
  1826    C G Wessman, (hus 2)  militärkapten   
  1830    M Wessman, (hus 2)  kaptensänka   
  1830    Johan Myrsten (hus 1)  handlande   
    1852  J E Lyth  läroboksförfattare   
  1855    J E Lyths sterbhus     
1865    1875  Per Lundberg  handlande   
  1885    Per Lundbergs änka  änka   
1893    1893  J Lönnqvist  Byggmästare   
1893    1922  C A Nyström  husägare   
1922    1922  C A Nyströms dödsbo     
1922    1931  Oskar Almers  handlande   
1931    1965  Oskar Almers dödsbo     
1965    1975  Paul Ferb     
1975    1978  Ally Tekla Margareta Olofsson     
1978    1983  Solveig Marianne Gemert     
1983      Byggnadsbolaget Arriba i Visby Aktiebolag     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

2021
    
1996
    
1996