Alla uppgifter om Backen 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Backen 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Backen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:51 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Visborgsgatan 5 
 Ägarens adress  Knut Ragnar Jönsson, Jutegatan 21A, 392 35 Kalmar 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En vitputsad betongmur mot norr, en terrass mot öster och ett brunsvart plank mot gatan i söder. Planket har en ingångsport med gångjårn och nyckelskylt av smidesjärn. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, gatsten 
 Planteringar  Päronträd, spirea, fläder, ginst, rosbuske, murgröna, oxbär, vintergröna. 
 Fasta anläggningar  Hög terrass dels i kalksten nertill, dels i vinkelgjutna betongplattor med plats för blommor och buskar, cementtrappor med ledstång av trä. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GF/A:GK/KomA/BNA; brev; GF/A; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GKA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  GF/A:Tidningsklipp 
 Litteratur  Falck, Waldemar: Visby förr i tiden. Visby 1989. GA 1972; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby, GK/A, ViLA 
 Dokumentationer  Svahnström 1944, GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-07-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1760

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1766    1823  Lars Ringbom  tunnbindare   
1823  1826    Petter Boman  handlande   
1845    1878  J G Myrsten  handlande   
  1866    Katarina Loretta Pettersson  änka   
1878      C G Carlsson  lantbrukare   
  1887    Clara Carlsson  änka   
1888    1890  Johan Stenbohm, Olof Pettersson     
1890      Johan Stenbohm  lantbrukare   
1896      Oskar Pettersson  styrman   
1917      Edvard Pettersson  nämndeman   
  1950    Johan Edvard Pettersson     
1951      Erik Pettersson, Helge Gahne    1/2 
1971      Knut Ragnar Jönsson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996