Alla uppgifter om Innerstaden 1:23

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden 1:23 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Innerstaden 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  stadsäga 1620; S:t Olof 23, Norderroten 2:47 
 Tomtnummer  1:23 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd, Säcken 
 Ägarens adress  Staten, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
 Detaljplan   
 Skydd 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Park, botanisk trädgård, kyrkoruin 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Gräs, grusgångar 
 Planteringar  Park. 
 Fasta anläggningar  Kyrkoruin. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 52 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  GK/KomA/BNA: kartor; Johansson, Karl, i DBW:s hundraårsskrift år 1914 (titel okänd); Ekberg, Nils skrift från trädgårdens hundraårsjubileum år 1955 (titel okända); Gotlands Tidningar, julbilaga 1996-12-21. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-11-08 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1785    Nils Lundberg  hantlangare   
  1785    Per L. Bläsnungs  jordbrukare   
  1785    I P Gullin  timmerman   
  1785    Engel  änka