Alla uppgifter om Innerstaden 1:25

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden 1:25 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Innerstaden 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Stadsäga 1625 
 Tomtnummer  1:25 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Cramérgatan 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Detaljplan   
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering   
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Parkering 
 Murar / Staket  Mot väster en silikattegelmur med tegelavtäckning. Mot norr en slätputsad, vit mur med tegelavtäckning. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt 
 Planteringar  Allé mot Cramérgatan. 
 Fasta anläggningar  Låga trästaket för bilparkering. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-1046-1996, Slutredovisning över förundersökning 1984, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 499/86, Rapport över antikvarisk kontroll 1986, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf Länsstyrelsens dnr 220-1511-99, Rapport över förundersökning 1999, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  FRM 
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-12-12 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1967      Gotlands kommun