Alla uppgifter om Innerstaden 1:3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden 1:3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Innerstaden 
 Populärnamn  Paviljongsplan, "Pav" 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Stadsäga 10, Norderroten III:33 (delar av) 
 Tomtnummer  1:3 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Botaniska trädgården, Paviljongsplan 
 Ägarens adress  Sällskapet DBW, Box 1113 /Schärström, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Park, botanisk trädgård 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Gräs, grus 
 Planteringar  Grönområde. 
 Fasta anläggningar  Kalkstensmur. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  GK/KomA/BNA: kartor 
 Litteratur  Falck Waldemar, 1989: Visby Förr i tiden, Visby 1989; Nordin Ingvar, 1981, Kom rosor och salivia..., Karlstad 1981.; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  WFA, GF/A, ViLA (Lagergren-Gardstens glasplåtsamling) 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-09-04 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Sällskapet DBW