Alla uppgifter om Innerstaden 1:31

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden 1:31 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Visby 
 Kvarter / Gård  Innerstaden 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten 1:62, Trafiken 6, Stg 1648 
 Tomtnummer  1:31 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Hamnplan, Cramérgatan 
 Ägarens adress  Rockjollen, Hamnplan 5, 621 57 Visby 
 Detaljplan   
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Restaurang, krog 
 Murar / Staket  Mot Hamnplan finns en låg kalkstenmur (ej lagd i bruk). Muren har en rundbågig kalkstensportal med en järngrind. Mot väster och norr finns ett locklistpanelat plank, ca 1,8 m högt. 
 Gårdsbeläggning  Kullersten, gatsten 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Locklistpanelad kylanläggning på betongplint. Utomhusscen. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Undersökning 1973, dokumentationsmaterial saknas, men med hänvisning till RAÄ dnr 421-1046-1996, Slutredovisning över förundersökning 1984, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström Gotländskt arkiv 1973 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FRM; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten I:62 1848-90: nr 31114. 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A; GK/KomA/BNA; Waldemar Falck, 1989: Visby förr i tiden, Visby 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-10-17 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Restaurang 1850

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1847, 1861    Dahlbäck  Smed   
1882    1889  A. Dahlbäck  Kronolänsman   
1889    1899  Ida Dahlbäcks barn     
1899    1948  Gotlands Järnvägs AB     
1948    1967  Staten     
1967    1996  Gotlands Kommun     
1996      Rockjollen