Alla uppgifter om Backen 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Backen 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Backen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:51 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Artilleribacken 5 
 Ägarens adress  Kjell Blomqvist, Artilleribacken 5, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Allmänning: mot öster, söder och väster en ca 1,8 - 2,5 m hög, trappad och gråputsad mur i betonghålsten. Muren är avtäckt med lertegelpannor. Mot norr en hög betongmur. Ett lågt, glest spjälstaket avskärmar gräsmattan och fungerar som hölje för soptunnorna. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, betongplattor, gräs 
 Planteringar  Ask, syrener i det allmänna, blomrabatter på enskild gårdsplan. 
 Fasta anläggningar  Terrassering i kalksten med trappa. Gårdslykta 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Backen 2; SBR nr 1, äldre kulturlager, odat, 1973, A (Engeström 1988) Förundersökning 1974, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, oregistrerat material Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GKA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  GF/A:Tidningsklipp 
 Litteratur  Falck, Waldemar: Visby förr i tiden. Visby 1989; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby,fru Löfveberg (1972), 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-07-23 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, flerbostadshus

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1875    1878  J N Myrsten (Backen 4,5,6)  handlande   
1878    1887  C G Carlsson (Dito)  lantbrukare   
1887    1888  Clara Carlsson (Dito)  änka   
1866    1875  Katarina Loretta Pettersson (Dito)  änka   
1888    1890  Johan Stenbom och Olof Pettersson (Dito)     
1890    1896  Johan Stenbom (Dito)  lantbrukare   
1896    1917  Oskar Pettersson (Dito)  styrman   
1917    1972  Edvard Pettersson (Dito)  nämndeman   
1972    1974  Knut Ragnar Jönsson (Dito)     
1974    1974  Fastighetsaktiebolaget Sulcus (Dito)     
1974      Kjell Morgan Blomqvist     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
2021