Alla uppgifter om Innerstaden S:2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Innerstaden S:2 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  S:t Klemens 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Klemens 3 och 4 (delar av) Norderroten III:90, 105 
 Tomtnummer  S:2 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Klemensgatan 6, 8, 10, 12, 14, Smedjegatan 7 
 Ägarens adress  samtliga fastighetsägare till fastigheterna S:t Klemens 12-19, se dessa. 
 Detaljplan   
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Samfällighet, bostadskomplement 
 Murar / Staket  Mot radhustomterna/uteplatserna finns låga spjälstaket på sten- eller betongfot. I viss utsträckning locklistplank. Gräsytorna avskiljs från gångytorna med låga räcken av tryckimpregnerat virke. 
 Gårdsbeläggning  Smågatsten 
 Planteringar  Svart mullbär (ej den i Visby vanliga, ätliga varianten?). Vit mullbär. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare S:t Klemens 4, Rapport över undersökning 1970-1971, ATA. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Ragnar Engeström, SBR nr 13, 3 provschakt, medeltida kyrogård samt murverk i kyrkoruinen, 1970, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 4, Rapporter över undersökningar 1974, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvariga arkeologer Waldemar Falck/Eric Swanström, SBR nr 14, medeltida huggen sten i sekundärt läge, 1974, A; SBR nr 15, medeltida kulturlager 1,30 meter, 1974, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 3, RAÄ dnr 413-2499-1998, Rapport över undersökning 1974, Länsmuseets arkiv/ATA, mikrofilm 13. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, SBR nr 6, medeltida kulturlager 0,70 meter, gjutplats för kyrkklocka, 1974, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 3, RAÄ dnr 413-2504-1998, Rapport över undersökning 1975, Länsmuseets arkiv/ATA, mikrofilm 18. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf, oregistrerat och registrerat material , Norra Magasinet, Visby, SBR nr 4, S:t Klemens kyrkogård, 83 gravar, 1975, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 4, Undersökning 1978, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf,SBR nr 16, medeltida stenhus, S:t Klemens södra bogårdsmur med portöppning. två provschakt med kulturlagerbild. Guldring, 1978, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 4, Antikvarisk kontroll 1979, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf, SBR nr 10, medeltida kulturlager 1,60 meter 1979, A (Engeström 1988) Tidigare S:t Klemens 4, Undersökning 1979, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby, SBR nr 11, medeltida kulturlager och gravar 1979, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA, GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Norderroten III:105 1848-90: nr 54125. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD, LMG 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Karlström: inventering 1967. WFA, (Teckning av Anckarswärd 1826.) 
 Dokumentationer  GF/A: Karlström Ture, 1967: Kv S:t Klemens, en kulturhistorisk undersökning. 
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-10-14 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  samfällt sopskjul, elcentral m m 1979

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      ägare före år 1879: se S:t Klemens 20     
1879    1886  dödsboet efter Anna Sofia Hederstedt     
1886    1886  Anna Fredrika Catharina Hederstedt och Johan Oskar Hederstedt (arvingar)     
1886    1898  Carl Degerman  köpman   
1898    1928  Karl Johansson     
1928    1929  Albrekt Olin     
1929    1935  Leo Wennberg  handlande   
1970    1972  Barbro Gerd Almetun     
1972    1979  Karl Hasselström  byggmästare   
1979      Respektive fastighetsägare, S:t Klemens 12-19