Alla uppgifter om Kalvskinnet 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kalvskinnet 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kalvskinnet 
 Populärnamn  Kalvskinnshuset, Vinhuset, Barbeque Garden 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:4, I:5, Kalvskinnet 1 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 15A, Packhusplan 3, Birgers gränd 2 
 Ägarens adress  Cityfastigheter AB, Staffan Bergwall, Södertorg 13, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Restaurang 
 Murar / Staket  I trädgården finns ett snidat, brunbetsat trästaket, nytillverkat efter äldre förebild. Staketet står på en hög, putsad tegelsockel mellan pelare avtäckta med kalkstensflis. Staketet är från 1800-talets mitt och har en trappstegsformad ingångsportal inneslutande en trägrind, också den från 1800-talets mitt. Mellan trädgården och entrén finns ett smidesstaket. Vid entrén en hög, brunbetsat port av träplank. I den norra delen av trädgården en låg, putsad mur av betonghålblock, avtäckt med tegelpannor. 
 Gårdsbeläggning  Småsten, kalkstensflis, gräs, cementplattor 
 Planteringar  Äldre lönnar, aspar, äppel- och päronträd, vintergröna buskar och träd, planterade längsmed fastighetsgränsen i mindre rabatter. De flesta träden bör vara planterade efter 1926, men några kan möjligen vara från den på 1840-talet anlagda trädgården. 
 Fasta anläggningar  Rektangulär fontän av kalksten, två serveringsdäck av trä med tak, två barer, ett i form av ett lusthus av trä från 1988 med ett kuperat papptak och snidad taklist, det andra av trä med pannplåtstak, träveranda, flaggstång, markistak vid entrén. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 4818/26, Rapport över undersökning "Kalvskinnshuset" 1926, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog John Nihlén, SBR nr 2, äldre murverk "Vinhuset", 1926, A (Engeström 1988) SBR nr 3, äldre murverk "Vinhuset", 1936 A; SBR nr 5, äldre murverk, "Vinhuset",1939, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 2719/41, Rapport över provgrävning, Kalvskinnshuset, ATA. Ansvarig Hans Thoresen RAÄ dnr 2720/41, Rapport över grävning i Kalvskinnshusets ruiner, ATA. Ansvarig Hans Thoresen Artikel i Gotländskt arkiv 1986, Kalvskinnshuset i Visby 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1853: nr 16445, 1884: nr 52920. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby Gotländskt arkiv 1986, Hans Thoresen, Kalvskinnshuset i Visby 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, äldre murverk "Vinhuset", 1769, B (Engeström 1988) 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-03 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Restaurang 1846

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Det gamla Rådhuset     
  1697    Holger Jönson, tomt nr 55     
  1845    Jacob Dubbes sterbhus  Handlare   
  1855    C F Appeltofft  Stadsläkare   
  1865    Charles d´Albedyhll  Baron   
  1875  1883  P Romdahl  Handlare   
1883    1890  Carl Julius Een, Maria Teresia Een  Borgmästare   
1890    1894  K G Tiberg  Rådman, häradshövding   
1894    1936  Elsa Maria, Signe Cecilia, Nanna Sopia, Karl Gustaf Daniel, Ebba Fredrika Tiberg     
1936    1963  Elsa, Signe och Nanna Tiberg     
1963    1977  John Eklund     
1977    1982  Erik Cerderquist     
1982    1984  Sören Österholm     
1984    1985  Gösta Pettersson, Rolf Svesson     
1985    1988  Jan Anders Lindström ½     
1988      Cityfastigheter Bergwall AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996