Alla uppgifter om Kalvskinnet 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kalvskinnet 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kalvskinnet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:4, I:5, Kalvskinnet 1 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Standgatan 15B, Birgers gränd 4 
 Ägarens adress  Koralen Bygg & Förvaltning AB, Södertorg 13, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr finns ett högt plank av tryckimpregnerade bräder. Mot öster ett brunbetsat trästaket på en hög, gjuten sockel. Mot söder en låg, putsad och vitmålad mur av betonghålblock, täckt med tegelpannor. Mot väster en hög, tegeltäckt, kvastad och vitmålad mur av lecablock, från 1986. I muren finns en inkörsport av trä klädd med snedställd panel och omgärdad av finhuggna kalkstenspelare samt en rundbågig ingång med bräddörr med sirliga smidesgångjärn. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, singelgångar, cementkantsten 
 Planteringar  Äldre päron- och äppelträd, syren, vintergröna buskar och träd. 
 Fasta anläggningar  Gjuten brunn med gjutjärnspump. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Kalvskinnet 1, RAÄ dnr 421-553-1994, Rapport över undersökning 1972-74, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 7, medeltida konstruktion o kulturlager, 1973-74, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1973-1974 Tidigare Kalvskinnet 1, RAÄ dnr 2049/82 och 3320/82, Rapport över undersökningar 1982, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Mats Mogren, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 8, medeltida konstruktion o kulturlager, huvudsakligen från 1100-1300-talen, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1982 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1853: nr 16445, 1884: nr 52920. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-04 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1982

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Olof Classon  Komminister   
  1765    Olof Öster, infäste för del av tomt  Skomakare   
  1760, 1765  1793  Micheael Hemph, infäste för del av tomt  Skomakare   
1793      Margaretha Johanna Hemph  Skomakareänka   
  1800 -1810    Lars Mörby, No rot I:4, Mathias Östers änka No rot I:5  Skomakare, änka   
  1820    Olof Rundberg No rot I:4, Mathias Östers änka No rot I:5     
  1830    Charles Chasseur No rot I:4, Mathias Östers änka No rot I:5  Tobaksfabrikör   
  1855    C F Appeltofft  Stadsläkare   
  1865    Charles d´Albedyhll  Baron   
  1875    P Romdahl  Handlare   
1883    1890  Carl Julius Een, Maria Teresia Een  Borgmästare   
1890    1894  K G Tiberg  Rådman, häradshövding   
1894    1936  Elsa Maria, Signe Cecilia, Nanna Sopia, Karl Gustaf Daniel, Ebba Fredrika Tiberg     
1936    1963  Elsa, Signe och Nanna Tiberg     
1963    1977  John Eklund     
1977    1983  Erik Cederquist     
1983    1983  Mats Eric Granath     
1983    1987  Ann- Marie Granath     
1987    1994  Byggnadsaktiebolaget Koralen     
1994      Koralen Bygg o Förvaltning AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996