Alla uppgifter om Kannan 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kannan 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kannan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:32 och 32 ½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 46, Kanngjutaregränd 5 
 Ägarens adress  Nils-Olof och Stina Malmström, Adelsgatan 46, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Adelsgatan, till höger om byggnad 1, finns ett ca 4-5 m högt staket i gulmålad locklistpanel och med röd plåtavtäckning. Staketet följs av en gulputsad mur. De har en gemensam sockel i slät, grå puts. Mot Kanngjutaregränd finns ett gårdsplank av trä, målat med Falu rödfärg. I planket finns en enkel dörr. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensplattor 
 Planteringar  Ej besökt 
 Fasta anläggningar  Ej besökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FMR 
 Ritningsarkiv  GF/A; GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten III:32 1848-90: nr 28335. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-26 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1860
2  Bostad 1650
3  Avträde, Vedbod, Förråd 1800

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1777  1777  Petter Lilja     
  1785    Mat. Dahlbom, Gustaf Palmgren, bryggaren Ljungmans barn  skomakare, glasmästare, bryggare   
1777    1820  Michael Dahlbom  skomakare   
1820  1820    Christina Maria Söderman  skepparänka   
  1800    J Dahlbom  skomakare   
  1830    Gustaf Palmgren  glasmakare   
  1855    J O Löfqvist  skomakare   
  1865    P H Qviberg  urmakare   
  1875    L F Elgstrand  guldsmed   
1915    1938  Antoinetta Elgstrand  modist   
1938    1991  Elsa Pettersson     
1991    1992  Anders och Christina Brännström     
1992      Nils-Olof och Stina Malmström     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996