Alla uppgifter om Kannan 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kannan 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kannan 
 Populärnamn  Lefflerska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:31 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 44, Kanngjutaregränd 3 
 Ägarens adress  John Hansson, Adelsgatan 44, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Kanngjutaregränd finns en ca 2 m hög kalkstensmur med tegelavtäckning. Muren fortsätter en bit in på tomtgränsen mot Kannan 1. Där följs den av en ca 3 m hög, vitputsad mur med tegelavtäckning samt två dragjärn. Mot Kanngjutaregränd, mellan hus 2 och kalkstensmuren, finns en inåtgående, modern grind i järnsmide. På den västra sidan av tomten, söder om hus 1, löper ett ca 1 m högt, glest trästaket i väst/östlig riktning. 
 Gårdsbeläggning  Kalksten, grus, gräs 
 Planteringar  Al, syren, div.småbuskar samt murgröna på muren åt Kanngjutaregränd. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, kulturlager, 1982, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FMR 
 Ritningsarkiv  GF/A; GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-26 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, affär 1766
2  Förråd 1900

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten III:30 och 31     
    1749  Christian Yttermark     
1749      Melchior Leffler  tenngjutare   
  1785    Melchior Lefflers änka, Christina Maria Söderman  tenngjutaränka   
  1810    Melchior Lefflers änka (KR 3:30 och 31)     
  1855    H Leffler  mamsell, tenngjutare Lefflers dotter   
  1865    C.G Bahr  skeppsombudsman   
  1875    C.G Bahr  skeppsombudsman   
1880    1886  Elias Johansson  handlanden   
1886    1936  Anna Johansson  änka   
      Klinteroten III:30     
    1806  Abraham Melin och h. h. Brita Justi     
1806      Anna Leffler (KR 3:30)  änka efter tenngjutare Leffler   
      Kannan 2     
1936    1964  Anna-Elisa Johansson     
1964    1972  Ingemar Albinsson     
1972    1981  Nils Forslund     
1981      John Hansson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996