Alla uppgifter om Kannan 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kannan 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kannan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:30 ½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kanngjutaregränd 1, Blockgränd 3 
 Ägarens adress  Mats-Ola Rödén, Skeppargatan 15, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Kanngjutaregränd finns ett ca 3 m högt, brunmålat träplank i locklistpanel. Planket har en ca 20 cm hög cementsockel. I planket finns en inåtgående port (från 1988) med ett dörrblad i liggande träpanel. På var sida av dörrbladet finns en träinfattning med snedställd panel (i samma färg). Överdelen av omfattningen och porten är segmentbågeformad. Längs med Blockgränd finns en ca 2 m hög mur med ofärgad, slät cementputs och vit plåtavtäckning. I muren finns det, åt vänster, en port in till gården som sitter indragen (ca 20 cm) i muren. Den består av ett inåtgående dörrblad av grönmålad fiskbenspanel. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, gatsten 
 Planteringar  Gräsmatta, rosor och div. mindre buskar. 
 Fasta anläggningar  Modern utebelysning på fot. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 5798/88, Rapport över undersökning 1988, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Ann-Marie Pettersson, fyndmaterial på SHM, Stockholm 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FMR 
 Ritningsarkiv  GF/A; GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-26 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1881
2  Förråd, Sopbod 1988
3  Bostad, Tvättstuga, Förråd 1881

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten III:30 och 31     
    1749  Christian Yttermark     
1749      Melchior Leffler  tenngjutare   
  1785    Melchior Lefflers änka, Christina Maria Söderman  tenngjutaränka   
  1810    Melchior Lefflers änka (KR 3:30 och 31)     
  1855    H Leffler  mamsell, tenngjutare Lefflers dotter   
  1865    C.G Bahr  skeppsombudsman   
  1875    C.G Bahr  skeppsombudsman   
1880    1886  Elias Johansson  handlanden   
1886    1936  Anna Johansson  änka   
      Klinteroten III:30     
    1806  Abraham Melin och h. h. Brita Justi     
1806      Anna Leffler  änka efter tenngjutare Leffler   
1881    1897  Axel Sjöström     
1897    1936  Axel Lundberg  konsularagent   
1936    1939  Visby Stad     
1939    1960  Karl Erik Lundberg  köpman   
1960    1967  Axel Pettersson  köpman   
1967    1987  Alice Pettersson     
1987      Mats-Ola Rödén     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996