Alla uppgifter om Kannan 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kannan 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kannan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:30 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 42, Blockgränd 1 
 Ägarens adress  Björn Albinsson, Anders Mattssonsgatan 38, 415 06 Göteborg och Carl Albinsson, Fredsgatan 3, 431 67 Mölndal 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus 
 Murar / Staket  Mot öster finns en ca 4 m hög mur av synligt silikattegel. I jämnhöjd med hus 1A, går det åt öster en ca 2,5 m hög, vitmutsad mur med tegelavtäckning. Denna mur ansluter till den ovan beskrivna. I muren är det slaget ett rundat valv. 
 Gårdsbeläggning  Kalksten, klappersten, gräsmatta 
 Planteringar  Div. småbuskar. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 6356/87, Slutredovisning=rapport över antikvarisk kontroll 1988, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FMR 
 Ritningsarkiv  GF/A; GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-26 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Affär 1881

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten III:30 och 31     
    1749  Christian Yttermark     
1749      Melchior Leffler  tenngjutare   
  1785    Melchior Lefflers änka, Christina Maria Söderman  tenngjutaränka   
  1810    Melchior Lefflers änka (KR 3:30 och 31)     
  1855    H Leffler  mamsell, tenngjutare Lefflers dotter   
  1865    C.G Bahr  skeppsombudsman   
  1875    C.G Bahr  skeppsombudsman   
1880    1886  Elias Johansson  handlanden   
1886    1936  Anna Johansson  änka   
1936    1964  Anna Elisa Johansson (köper också in gamla tomten KR 3:31)     
1964    1986  Ingemar Albinsson     
1986      Björn och Carl Albinsson (gåva)     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996