Alla uppgifter om Kapellet 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kapellet 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kapellet 
 Populärnamn  Säveska huset, handlaren Erik Petterssons hus 
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:27 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 30, Bremergränd 4 
 Ägarens adress  Gotlands Byggmästarförening, Bremergränd 4, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Borgargård, handelsgård 
 Murar / Staket  Mot norr ett högt, brunbetsat plank med locklister. Planket har en bred, panelklädd vikport. Mot söder en putsad mur av silikattegel, avtäckt med plåt. Mellan parkering och trädgård ett lågt plank med locklister. 
 Gårdsbeläggning  Småsten, gräsmatta, cementplattor, smågatsten 
 Planteringar  Äldre päronträd, mullbärsträd, rabatter med bla rosor, kantade med kalksten. 
 Fasta anläggningar  Panelklädd sopbod med korrugerat plåttak, brunn med gjutet lock, terrarssering med mur av kalksten. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 2, medeltida stenhus, "Säveska huset", byggnadsarkeologisk dokumentation, 1858, B A; SBR nr 5, medeltida stenhus "Säveska huset", byggnadsarkeologisk dokumentation, 1963, B (Engeström 1988) Byggnadsarkeologisk dokumentation 1989-90, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna (syneprotokoll 1710); FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1852: nr 15375, 1899: nr 63021, 1848-90: nr 19336. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby; Svenska teknolog föreningen, 1908-1930, "Gamla Svenska städer", A. Brötzells tryckeri; Gotländskt Arkiv 1937, "P A Säves gård i Visby", sid 29, Gotlänningens boktryckeri, Visby; Svahnström Gunnar, 1989, Måleriet på Gotland, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, NM 1968 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida stenhus o murverk till två hus, bl a "Säveska huset", 1846, B; SBR nr 2 medeltida stenhus, "Säveska huset", byggnadsarkeologisk dokumentation, 1858, B A; SBR nr 3, medeltida stenhus "Säveska huset", före 1924, B; SBR nr 4, växtornerade medeltida konsoler, före 1935; SBR nr 5, medeltida stenhus "Säveska huset", byggnadsarkeologisk dokumentation, 1963, B (Engeström 1988) Rapport över fasaddokumentation 1988, Länsmuseets arkiv. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström Byggnadsarkeologisk dokumentation 1989-90, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-11 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor, Bostad 1200
2  Bostad 1600
3  Affär, Bostad 1850

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Jochum Thiel     
    1786  Gustaf Henric Kahl, Per Lyth  Auktionist   
1786    1798  Hans Petter Höök  Sergeant   
1798    1807  Lars Ström  Stämpelmästare   
1807    1814  Johan Sandström  Vaktmästare   
1814      Nils Stenberg  Kontrollör   
    1835  Christian Elisabeth Stenberg  Kontrollörsänka   
1835    1843  Petter Dussin  Skeppare   
1843  1887    Per Arvid Säve, gift med Petter Dussins änka Anna Lovisa     
  1895    Hedvig Collbergs stebhus     
  1906    Hedvig T Jacobsson     
  1912    Erik Pettersson  Direktör   
  1923    Hedvig Pettersson     
  1935    Dora Pettersson     
      Gutenwik     
1963    1970  Wilhelm Franchell  Byggnadsingenjör   
1970      Gotlands Byggmästareförening     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996