Alla uppgifter om Kapellet 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kapellet 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kapellet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:28, II:28 ½ 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Bremergränd 6 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och sevicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Lekplats 
 Murar / Staket  Mellan parkering och lekpark ett högt, brunbetsat plank. Åt öster en putsad betongmur. Åt söder en putsad tegelmur, avtäckt med nocktegel. Åt väster en oputsad silikattegelmur, avtäckt med tegelpannor. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, asfalt 
 Planteringar  Fläder, lind. 
 Fasta anläggningar  Gungställning av trä, sandlådor, klätterställning av trä i form av en båt, bollplank, panelklätt lusthus med plåttak. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, S:t Hansroten II:28 1848-90: nr 53880. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  06 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-10 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Povel Eneqvist, tomt nr 69     
  1697    Jochum Thiel, tomt nr 70     
    1791  Abraham Kahl  Rådman   
1791    1797  Lars Lange  Handlesbokhållare   
1797    1818  Abraham Kahl  Konsul   
1818    1820  Catharina Elisabeth Gardell  Prästänka   
1820  1855    Petter Ljungberg  Bryggare   
  1865    Ludvig Herlitz  Handlare   
  1875  1882  Ulla Herlitz  Handlareänka   
1882    1885  Sällskapet Sanning och Frid     
1885    1888  Gotländska Missionsförbundet     
1888    1893  Jonas Stadling  Litteratör   
1893    1964  Sällskapet Rätt och Sanning     
1964    1971  Visby Stad     
1971      Gotlands kommun