Alla uppgifter om Kapellet 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kapellet 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kapellet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:28, 28 3/4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Bremergränd 8, Stettinergränd 3 
 Ägarens adress  Maria Tevell, Hägvards Hall, 620 34 Lärbro 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Åt öster ett högt plank, överväxt av klängväxter. Åt söder en putsad tegelmur, avtäckt med nocktegel. Åt väster en putsad betongmur. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta 
 Planteringar  Sentida planterade träd, buskar och klängväxter, bl a fläder och murgröna. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, S:t Hansroten II:28 1848-90: nr 53880. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-10 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1938

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Povel Eneqvist     
    1791  Abraham Kahl  Rådman   
1791    1797  Lars Lange  Handelsbokhållare   
1797    1818  Abraham Kahl  Konsul   
1818    1820  Catharina Elisabeth Gardell  Prästänka   
1820  1855    N P Ljungberg  Bryggare   
  1865    Ludvig Herlitz  Handlare   
  1875    Ulla Herlitz     
  1882  1885  Nils Georg Herlitz     
1885    1905  Hedda Wallér  Änka   
1905    1908  Hedda Wallérs sterbhus     
1908    1938  Knut Falck  Direktör   
1938    1940  August Modin  Byggmästare   
1940    1945  Blenda Modin     
1945    1948  Lars-Gustaf Lindström  Kapten   
1948    1961  Nanna Eriksson     
1961    1964  Margareta Stålhandske     
1964    1983  Knut Nilsson     
1983    1993  Anna Glas, Stefan Jacobsson, Eva Rothstein, Gunnar Jocobsson, Sivert Christofersson     
1993      Maria Tevell     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996