Alla uppgifter om Kapellet 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kapellet 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kapellet 
 Populärnamn  Ljungbergska huset, Wulffcronas hus, Ludvig Herlitz hus 
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:28 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 28, Hambugergränd 1 
 Ägarens adress  Bostadsrättsföreningen Kapellet 5, Hamburgergränd 1, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Borgargård, handelsgård 
 Murar / Staket  Mot gränden en oputsad, medelhög kalkstensmur med en smidesgrind. En putsad, grå sillikattegelmur, avtäckt med plåt åt norr och tegelpannor åt öster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, klinkerbelagda gångar. 
 Planteringar  Sentida trädgård med bl a plommonträd, fläderbuskar och rosenrabatter. 
 Fasta anläggningar  Gjuten terrassering mellan trädgården och den lägre gårdsytan närmast husen, mindre grill murad av kalksten, staketomgärdad plats belagd med cementplattor för soptunna i det sydöstra hörnet. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 2366/92, Rapport över fotodokumentation 1984, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck RAÄ dnr 3951/84, Rapport över byggnadsarkeologisk dokumentation 1984, Länsmuseets arkiv/ATA. dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning Slutredovisning=rapport över antikvarisk kontroll 1987, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 53880. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby; Svenska teknolog föreningen, 1908-1930, "Gamla Svenska städer", A. Brötzells tryckeri. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A, NM 1968 
 Dokumentationer  SBR nr 9, medeltida stenhus, plan, före 1924, B; SBR nr 10, medeltida tegelmurverk, 1973, B; SBR nr 11, medeltida murverk, östsidan av trappgaveln, 1979, B (Engeström 1988) RAÄ dnr 3951/84, Rapport över byggnadsarkeologisk dokumentation 1984, Länsmuseets arkiv/ATA. dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Leif Zerpe, Länsmuseets LARKavdelning 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-10-11 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, affär 1200
2  Bostad, Affär 1700

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Povel Eneqvist     
      Lars Enequist  Rådman   
  1727    Johan Henrich Kahl  Rådman och handlare   
  1785  1791  Abraham Kahl     
1791    1797  Lars Lange  Handelsbokhållare   
1797    1818  Abraham Kahl  Konsul   
1818    1820  Catharina Elisabeth Gardell  Prästänka   
1820  1855    Nils-Petter Ljungberg  Bryggare   
  1865    Ludvig Herlitz  Handlare   
  1875  1880  Ulla Herlitz     
1880    1885  Nils Georg Herlitz  Student   
1885    1887  P Pettersson  Byggmästare   
1887    1894  Gotlands Sjukhem     
1894    1897  Fredrik Wiberg  Tobakshandlare   
1897    1899  Julia Matilda Wiberg, Louise Wiberg  Handlareänka   
1899    1900  Louise Wiberg     
1900    1907  Hjalmar Vahlgren  Gymnastikdirektör   
1907    1916  I E Wulffcrona  Sjökapten   
1916    1916  I E Wulffcrona, Maria Louise, Edla Maria Elisabet Wulffcrona     
1916    1936  Ivar Erik Wulffcrona  Kamrer   
1936    1937  Ivar Erik Wulffcronas sterbhus     
1937    1937  Martin Englund  Handlare   
1937    1939  August Modig  Byggmästare   
1939    1946  Oscar Holmqvist  Målarmästare   
1946    1954  Ebba Edelsteen, Elin Hederström     
1954    1965  Elin Herderström     
1965    1966  Ebba Edelstens sterbhus     
1966    1974  C O Ossian, Kathe Ossian     
1974    1977  Rudolf Feinberg     
1977    1982  Gunvor Nanny Feinberg     
1982    1987  Byggnadsbolaget Granath o Pettersson     
1987      Bostadsrättsföreningen Kapellet 5     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996