Alla uppgifter om Kaplanen 6

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kaplanen 6 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kaplanen 
 Populärnamn  Reinickska huset, Ada Blocks hus 
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten IV:6 ½, Södra Kyrkogatan 21, Kaplanen 3, 100 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Södra Kyrkogatan 17 
 Ägarens adress  Kristina Fritz och Joakim Hansson, Södra Kyrkogatan 17, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gränden i öster finns ett 2 m högt träplank med en enkel port av trä, en tvådelad "svajp". I plankets norra och södra del finns en dubbel inkörsport av trä. Mot Kaplanen 8 i norr finns ett 3 m högt träplank och mot Kaplanen 7 i sydväst ett 1,5 m högt träplank. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensplattor, kullersten, cementplattor 
 Planteringar  Mullbär, hängbjörk, murgröna, humle, fläder, rosor, björnloka, stockros, luktärt. 
 Fasta anläggningar  Gräsmattan är terrasserad med hjälp av en låg kalkstensmur med en trappa i, kalkstenstrappor till entrén och källaren i vinkeln mellan byggnad 1 och 2, där också putsade murar med släta kalkstensblock ovanpå, trappa med järnräcke. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Kaplanen 3, Uppmätning och fasadritning 1951 och 1956, SBR nr 5, medeltida murverk, 1951, B A (Engeström 1988) SBR nr 7, medeltida murverk, byggnadsarkeologisk undersökning, 1962-1963, B (Engeström 1988) Rapport över undersökning 1966, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, SBR nr 8, medeltida murverk, trappa, 1966, A (Engeström 1988) Länsstyrelsens dnr 220-2581-1998, Rapport över förundersökning 1998. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf, Länsmuseets arkiv/ATA Gotländskt arkiv 1998 Länsstyrelsens dnr 220-2782-1998, Rapport över förundersökning 1998, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  GF/A, ViLA avskriftssamlingen 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA, GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1850: nr 14574, 1864: nr 29960, 1848-90: nr 27566. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. Gotländskt arkiv 1989 
 Bildarkiv  Waldemar Falck Visby förr i tiden 1989, GF/A, Gotländskt arkiv 1989 
 Dokumentationer  SBR nr 2, medeltida stenhus, före 1922, B JF; SBR nr 3, medeltida stenhus, före 1922, B JF; SBR nr 4, 2 medeltida stenhus, före 1924, B (Engeström 1988) Tidigare Kaplanen 3, Uppmätning och fasadritning 1951 och 1956, SBR nr 5, medeltida murverk, 1951, B A (Engeström 1988) SBR nr 6, medeltida murverk, trappa, 1953, B; SBR nr 7, medeltida murverk, byggnadsarkeologisk undersökning, 1962-1963, A B (Engeström 1988) NM 1968-1969 GF/A, Dokumentation GF/A 
 Upprättad av  Anna Karlström 
 Datum för upprättande  1996-08-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1200
2 
3  Förråd, Tvättstuga, Gästrum 1690

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Gabriel Hanson Warendorff  rådman   
    1798  Johanna Elisabeth Reineicke     
1798      Barthold And. Sahlsten  Dykerikommissarie   
  1845    B.A. Sahlstens änka  änka   
  1855    H. Engström  änka   
  1860, 1885    J.W. Herlitz  skeppsmätare   
  1890    Hägg och Johansson handelsfirma     
  1895  1951  C.A. Hägg  handlare   
1951    1966  Ada Block  Apotekare   
1966    1996  Föreningen Gotlands Fornvänner     
1996      Joakim Hansson och Kristina Fritz     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

2021
    
2021
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996