Alla uppgifter om Kaplanen 7

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kaplanen 7 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kaplanen 
 Populärnamn  Häggska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten IV:4 och 5, Södra Kyrkogatan 17 och 19, Kaplanen 100 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Drottensgatan 2, Södra Kyrkogatan 13, 15 
 Ägarens adress  Ingrid Charlotta Margareta Nilsson, Tegelstigen 20, 139 33 Värmdö och Karl Alfred Allan Olsson, S:t Drottensgatan 2, Box 2107, 621 02 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, konstnärsateljé, galleri 
 Murar / Staket  Mot Södra Kyrkogatan i öster finns en 2 m hög, putsad mur med enkupigt tegel ovanpå. Mot Kaplanen 6 i norr finns ett 2 m högt, tjärat träplank. Mot S:t Drottensgatan i väster en port i tjärat trä. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kullersten, kalkstensplattor, betongstenplattor, rännstenar 
 Planteringar  Rosor, lavendel, liljor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Byggnadsdokumentation 1989, Ragnar Engeström 
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA, GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, S:t Hansroten IV:5 1848-90: nr 21427. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. Lundberg/Edle "Häggska huset i Visby och några av dess fränder" 1933 Gotlands Fornsal. 
 Bildarkiv  Waldemar Falck "Visby förr i tiden" 1989 
 Dokumentationer  SBR nr 9, medeltida stenhus, "Häggska huset", det sydöstra huset, 1845, B; SBR nr 10, medeltida stenhus, "Häggska huset", det mellersta huset, 1845, B; SBR nr 11, medeltida stenhus, "Häggska huset", trappgavelhuset, 1857, B; SBR nr 12, medeltida stenhus, "Häggska huset", det mellersta huset, 1900, B; SBR nr 13, medeltida stenhus, "Häggska huset", det friliggande huset, före 1922, B JF; SBR nr 14, medeltida stenhus, "Häggska huset", trappgavelhuset, före 1922, B JF; SBR nr 15, medeltida stenhus, "Häggska huset", det mellersta huset, före 1922, B JF; SBR nr 16, medeltida stenhus, "Häggska huset", det sydöstra huset, före 1922, B JF; SBR nr 17, medeltida stenhus, "Häggska huset", planer och sektioner av samtliga delar, före 1924, B; SBR nr 18, medeltida stenhus, planer och sektioner av samtliga delar i "Häggska huset", 1932, B; SBR nr 19, medeltida stenhus, "Häggska huset", byggnadsarkeologisk undersökning, 1932, B; SBR nr 20, medeltida stenhus, "Häggska huset", det friliggande huset, 1982, B (Engeström 1988) RAÄ dnr 7871/89, Rapport över byggnadsdokumentation 1989, ATA. Ansvarig Ragnar Engeström Dokumentation restaurering Häggska gården 1995 NM 1968-1969 GF/A, Dokumentation GF/A 
 Upprättad av  Anna Karlström 
 Datum för upprättande  1996-08-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Galleri 1200
2  Bostad, Galleri 1200
3  Bostad, affär 1200
4  Konstnärsateljé, Galleri 1852
5  Bostad 1200
6  Bostad 1776
7  Lager, Verkstad, Garage 1650

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      S:t Hansroten IV:4 (Häggska gården):     
  1697    Gabriel Elephant     
    1783  David Herlitz  kyrkoherde   
1783    1785  Carl F. Appelqvist  skräddare   
1785  1810    Anna Elisabeth Törner  änka   
  1815,1819    Lindströms änka  änka   
  1825, 1845    J. Bolander  rådman   
  1850, 1870    Carl Holmberg  kapten   
  1885, 1890    O.N. Johansson  handlare   
      C.A. Hägg  handlare   
           
      S:t Hansroten IV:5:     
  1697  1709  Petter Munck Bahr     
1709      Jacob Oxenwaldt  Conrector   
  1780    Bernard Heråckers änka Brita Maria  änka   
  1785    Olof Barth  handlare   
  1790    Johan Ahlberg     
    1792  Joan Bacherus  Borgmästare   
1792      Jacob Åkerström  gevaldiger   
  1830    J. Åkerströms Änka  änka   
  1835    N. Eneqvist  handlare   
  1840  1880  A.L. Wedin     
1880  1885    J.G. Herlitz  lantbrukare (1882 sjökapten)   
  1890    Hägg och Johansson A.B. handelsfirma     
  1895    C.A. Hägg  handlare   
1924    1984  Filip Hägg  registrator   
1984    1985  Filip Häggs dödsbo     
1985      Ingrid Nilsson (äger 1/2 av fastigheten)     
1985      Allan Olsson (äger 1/2 av fastigheten)     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
2021